Czech Republic

Jednání ‚nejstabilnější‘ koaliční rady je zrušené, sejdou se jen Babiš a Hamáček

Ve vládní koalici panuje napìtí kvùli rozdílnım názorùm na rušení superhrubé mzdy a na daòové zmìny, hlasování o rozpoètu ve snìmovním rozpoètovém vıboru i podobì navıšení pøídavku. ANO prosazuje Babišùv návrh na zrušení superhrubé mzdy a daò z pøíjmu 15 a u vysokıch vıdìlkù 23 procent.

ÈSSD podporuje Hamáèkùv návrh se zdanìním 19 a 23 procent a zvıšením daòové slevy na poplatníka z 24.840 na 30.000 korun. Sociální demokraté také v rozpoètovém vıboru nehlasovali pro doporuèení, aby Snìmovna schválila rozpoèet na pøíští rok, kterı jí vláda pøedložila. Dopady zrušení superhrubé mzdy a daòovıch zmìn neobsahuje.

Hamáèek odmítl Babišovu vıtku, že koalice se již domluvila na sazbách 15 a 23 procent a ÈSSD pak zmìnila názor. „Na návrh premiéra jsme tu dohodu tehdy neuzavøeli s tím, že poèkáme na vıvoj státního rozpoètu,“ uvedl. Podle Hamáèka se potom situace vyvinula tak, že si rozpoèet nemùže pùvodní variantu dovolit. „Vedli jsme další jednání a pak pan premiér sám o sobì podal poslaneckı návrh, já reagoval jedinım zpùsobem, jak jsem mohl, že jsem podal jinı návrh,“ uvedl.

Ètvrteèní jednání koalice se nekoná, protože Babiš preferoval jednání jen ve dvou. „Pokusíme se probrat všechna aktuální témata,“ øekl Hamáèek. Vztahy v koalici by podle nìj „vždy mohly bıt lepší“. „Ale pokud se podíváte na to, jak historicky fungovaly koalièní vlády, tak já tuto považuji za nejstabilnìjší,“ dodal.

Shoda není ani na podobì navıšení pøídavkù na dìti. Dohoda je sice na zvednutí dávky o 26 procent, ale už ne na tom, kolik dìtí by ji mohlo pobírat. Ministrynì práce Jana Maláèová (ÈSSD) prosazuje, aby na dávku dosáhly rodiny s pøíjmem pod 3,4 èi 3,6násobek životního minima. Podle ministrynì Aleny Schillerové (za ANO) by pøíjmová hranice pro pøidìlení podpory mìla zùstat na nynìjším 2,7násobku minima.

Stát vyplácí mìsíènì pøídavek 500, 610 a 700 korun podle vìku dítìte. Pokud aspoò jeden z rodièù pracuje, jsou èástky o 300 korun vyšší. Podle návrhu by se mìlo od ledna poskytovat 630, 770 a 880 korun. V rodinách s pracujícím rodièem by to pak bylo zas o 300 korun víc, tedy 930, 1070 a 1180 korun.

Football news:

Rummenigge on the Euro: UEFA President thinks it would be wiser to host the tournament in one country
Nacho will not play with Alcoyano. Real Madrid defender has been in contact with a coronavirus infection
Cuadrado has recovered from covid and can play with Napoli
Inter have offered to rent Origi from Liverpool
Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski and Ramos-in the symbolic team of the year from the UEFA website
Berbatov on Bale: He will be returned to Real Madrid if he does not start to show the level that Mourinho expects
Pogba's time at Manchester United is running out again. The club did not buy a top player, but a beautiful story for social networks, Paul lost the battle for influence to Brun