Czech Republic

Jeden ze tří chlapců, kteří se topili pod ledem v Žamberku, zemřel

Mluvèí krajskıch záchranáøù nechtìl vzhledem k vìku dìtí bližší informace k jejich zdravotnímu stavu rozvádìt. Pouze uvedl, že stav tøí chlapcù ve vìku osm, deset a jedenáct let, pod kterımi se led propadl, byl ve ètvrtek vážnı. 

„Dvì dìti utrpìly støednì tìžké podchlazení. Všichni byli transportováni Leteckou záchrannou službou do nemocnic v Hradci Králové, Brno a Olomouc,“ øekl Aleš Malı.

Neštìstí se stalo ve ètvrtek odpoledne na zámeckém rybníku v Žamberku, kterı patøí šlechtickému rodu Parishù.

Hasièi dìti zachraòovali z nafukovacího èlunu, ze kterého se vrhli do ledové vody. Postupnì našli pod ledovou krustou všechny tøi.

Že záchrana dìtí nebyla jednoduchá, popsal jeden ze zasahujících policistù.

„Hned jak jsme pøijeli na místo, vidìli jsme asi uprostøed rybníka díru do ledu a hasièe. Absolutnì jsme nad nièím nepøemıšleli a bìželi jsme po ledu k té díøe. Cestou jsem s kolegyní odhazoval souèásti uniformy, abychom byli lehèí. V tu chvíli vùbec nepøemıšlíte nad tím, že by se ten led pod vámi mohl prolomit,“ uvedl jeden ze zasahujících policistù.

Když se policisté dostali k díøe v prolomeném ledu, spolu s hasièi vidìli pod ledovou krustou dvì dìti, které chtìli vytáhnout z vody. V tu chvíli se led prolomil i pod jedním policistou, kterı skonèil také ve vodì.

„Po nìjaké dobì jedno z dìtí policista s hasièem vytáhli ven. Druhé se snažili vytáhnout hasièi za pomocí èlunu. Po nìjaké dobì byl z vody vytažen i tøetí z chlapcù,“ uvedla mluvèí krajskıch policistù Markéta Janovská. Jednomu z chlapcù se však zastavilo srdce a záchranáøi ho museli pøed transportem do nemocnice dlouhé minuty oživovat.

V nemocnici skonèily i dvì dívky, pod kterımi se led také propadl, ale z vody se nakonec dostaly na bøeh.

Football news:

Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield
Manchester United midfielder Bruno on Super League: Dreams can't be bought
The decision on Euro 2020 will be made on Friday. Three cities can exclude
Players will not be able to participate in the Euro and the World Cup if they play in the Super League. UEFA President confirmed