Czech Republic

Jak liberečtí hokejisté narychlo měnili soupeře a videokouč nespal

Nejvíc práce mìl pøed zápasem libereckı videokouè Aleš Vladyka, kterı musel na poslední chvíli sestøíhat video zamìøené na Spartu. „Pan Vladyka nespal a pøipravoval to celou noc. Je to fanatik a neskuteènı èlovìk. Ráno jsme si to pustili a šli jsme na to,“ øekl útoèník Jaroslav Vlach.

Libereckı Jaroslav Vlach pøekonává brankáøe Matìje Machovského ze Sparty.

Bílí Tygøi proti Spartì nezaèali dobøe, soupeø šel už ve 3. minutì do vedení. Ve druhé èásti však utkání tøemi góly strhli na svou stranu. „První tøetina byla špatná, nejezdily nám nohy. Sparta nás pøedèila v soubojích a všude byla první. Díky tomu se jim i puky odrážely na hokejky, my nemìli ani pøesilovky, nehráli jsme dobøe,“ uznal Vlach, autor první liberecké trefy. „Nebyli jsme v pohodì, od druhé periody jsme to ale zvedli. Podle mì to bylo vyrovnané utkání. Jsem rád, že jsme to dovedli do šastného konce.“

Útoèník Vlach byl navzdory zmìnì soupeøe rád, že se mohlo vùbec hrát. „Kdyby se toto utkání neuskuteènilo, tak máme pomalu jeden zápas za ètrnáct dní, což není ideální. Je to tìžké, musíme se s tím ovšem nìjak vyrovnat,“ konstatoval.

Football news:

Ronaldo re-tested positive for the coronavirus. He probably won't play against Barca (Correio da Manha)
Simeone's most crushing defeat at Atletico: lack of Parti, clever adaptation of the flick and grandiose Coman
Barca players are unhappy that some players have extended their contracts with reduced wages (Marca)
Capello on the debut of the Beginning: Fantastic goal. I spoke with Gasperini, he is happy
A Spanish journalist compared Fati to a black salesman running away from the police. Barcelona sues (despite the apology)
We play with major soccer bandits, and I get a yellow for it? Mueller - referee of the match with Atletico
Samuel eto'o: Guardiola is great. He didn't go out just for Messi