Czech Republic

Jablonského za sázkařskou aféru potrestala FIFA. Fotbal nesmí hrát rok a půl

Serveru SeznamZprávy.cz potvrdil informaci o trestu pro Jablonského jeho agent Martin Hrdlièka. O pøípadném odvolání k Mezinárodní sportovní arbitráži CAS v Lausanne se podle nìj osmadvacetiletı fotbalista ještì nerozhodl.

Jablonskı má na další dva roky smlouvu v Cracovii, kam pøišel loni z Levski Sofia. Vedení polského klubu se zatím nevyjádøilo, jak se k nynìjší situaci postaví.

Pøed osmi lety se Jablonskı podle SeznamZprávy.cz podílel jako hráè Teplic na pokusu o zmanipulování zápasu juniorské ligy s Plzní. Za snahou o ovlivnìní utkání stála sázkaøská mafie, která mìla na svìdomí více podobnıch pøípadù pøedevším v nižších èeskıch soutìžích.

Letos v èervnu etická komise Fotbalové asociace ÈR zastavila soutìžní èinnost jinım tøem aktérùm této sázkaøské aféry. Jablonského potrestat nemohla, nebo nebyl jejím èlenem, a jeho pøípad pøedala FIFA.

V aféøe padly v minulıch letech i tresty u civilního soudu, kterı témìø dvìma desítkám hráèù uložil podmínìné tresty a pokuty. 

Sázkaøskı gang podle obžaloby v letech 2012 a 2013 ovlivòoval desítky vısledkù v zápasech nižších soutìží, juniorské ligy a domácího poháru. Mìlo jít pøedevším o sázky na poèet vstøelenıch branek. Všechny obžalované podle kriminalistù øídil Slovák Marián Dirnbach, nìkdejší útoèník mimo jiné Žižkova a Blšan.

Football news:

Pjanic-Habibu: Good luck, brother. Inshallah, we will win
Klopp on Rashford's charity: I hope mom is proud of him. I'm proud
Troy deeney: I was called a black asshole, and social media said it wasn't racist. Do companies even want to change this?
Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League
The Catalan authorities refused to postpone the referendum on a vote of no confidence in Bartomeu. It will be held on November 1-2