Czech Republic

Izraelec se pomstil své expřítelkyni, čtyřikrát ji poslal do karantény

Izraelec, jehož jméno zpráva neuvádí, nyní èelí nìkolika obvinìním vèetnì zneužití postavení, podvodu èi narušení soukromí, informovala agentura AFP s odvoláním na policii. 

Tìchto èinù se podle policie mìl dopustit v uplynulıch mìsících, kdy ètyøikrát své bıvalé pøítelkyni poslal oficiální textovou zprávu, že se musí ihned uchılit do izolace.

Podle dostupnıch informací muž pracoval jako externista v jednom z call center izraelského ministerstva zdravotnictví. Policie ho zaèala vyšetøovat, když ministerstvu zaèalo bıt podezøelé, že se stejná žena odvolává proti naøízené izolaci ètyøikrát po sobì.

V Izraeli je nyní více než 180 000 lidí v naøízené dvoutıdenní izolaci kvùli možnému kontaktu s covidem-19. Od zaèátku pandemie toto opatøení absolvovaly témìø dva miliony z necelıch devíti milionù obyvatel zemì.

Zemì dokázala za tøi tıdny naoèkovat proti covidu-19 více než dvacet procent obyvatel. Podíl na tom má specifiènost dohody s firmou Pfizer. Zemì vımìnou za dodávku milionù oèkovacích dávek souhlasila s tím, že této farmaceutické firmì umožní pøístup do zdravotních databází o naoèkovanıch obèanech.

Izrael souhlasil, že bude fungovat jako globální experimentální laboratoø. Získané poznatky budou moci bıt využity ke stanovení vakcinaèních postupù i v jinıch zemích.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7