Czech Republic

Indonésie přednostně naočkovala novináře, odměnila je za jejich práci

Prezident Joko Widodo se k pøednostní vakcinaci novináøù zavázal 9. února bìhem indonéského Dne tisku, a to pøesto, že nebyli prioritní skupinou.

Prezident byl v Indonésii oèkován jako první. Spolu s ním vakcínu dostali další politici, ale také známé osobnosti, které mají jít pøíkladem veøejnosti.

Ve ètvrtek byli oèkováni i novináøi. Vakcíny byly podány fotografùm, kameramanùm a reportérùm, a to proto, že jejich oddanost práci podle prezidenta pomáhá v dobì boje s pandemií. 

Oèkovací kampaò zaèala v zemi v lednu, širší veøejnosti bude vakcína pøístupná od dubna. V období mezi tìmito mìsíci plánují v Indonésii naoèkovat alespoò 17,4 milionù pracovníkù veøejné služby. Nejvìtší prioritu dostanou zdravotníci, policisté, vojáci èi uèitelé.

Nejvíce vakcín by do Indonésie mìlo dorazit bìhem druhé poloviny roku. Zemì jich má objednáno celkem 330 milionù.

V Indonésii se doposud s nemocí potıkalo více než 1,29 milionù lidí, skoro 34 700 lidí tam s covidem-19 zemøelo.

Football news:

FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not