Czech Republic

I vrazi jsou lidé, nikdy jsem se nad ně nepovyšoval, říká legenda kriminalistiky

Èeské špièky

Osm vrahù, které bıvalı šéf pražské mordparty Jiøí Markoviè s tımem usvìdèil, bylo odsouzeno k trestu smrti, desítky dalších jsou za møížemi, anebo z vìzení dávno vyšli. Aè penzista, donedávna pøednášel o svıch nejvìtších kauzách. Právì vyšlo tøetí vydání jeho knížky Lovec pøízrakù.

Vaše jméno bıvá spojováno se sexuálnì motivovanımi vraždami. Proè?
Tak to prostì pøišlo, nebylo to cílené. Je pravda, že jsem bìhem svého profesního života o sexuálních deviantech nashromáždil hodnì poznatkù.

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net