Czech Republic

Hygienici už nebudou kontrolovat restaurace. Poslanci dozor převedli na potravinářskou inspekci

Pøevod dozorovıch pravomocí z hygieny na Státní zemìdìlskou a potravináøskou inspekci odmítl ministr zdravotnictví Jan Blatnı (za ANO).

Støetl se pøi tom s ministrem zemìdìlství Miroslavem Tomanem (ÈSSD), kterı Blatného argumenty odmítl.

Podle Birkeho umožní zmìna mimo jiné, aby krajské hygienické stanice uvolnily desítky pracovníkù z dozoru nad restauracemi na øešení epidemiologické situace. Navíc se tak podle nìj dokonèí pøesun dozoru nad tímto typem provozù veøejného stravování pod ministerstvo zemìdìlství. Hygienici by mìli dohled nad stravovacími službami napøíklad v nemocnicích nebo sociálních zaøízeních.

Blatnı øekl mimo jiné, že krajské hygienické stanice se zabıvají posuzováním rizik pøímo pøi pøípravì pokrmù. Upozoròoval na to, že epidemie z jídla jsou spojovány s poskytováním stravovacím služeb, a nikoli s vırobou potravin. Pozmìòovací návrh by podle Blatného znamenal nižší ochranu veøejného zdraví pøed nákazami z jídla, kde je zdrojem nákazy èlovìk, a ne potravina. Ztížilo by to navíc pøijímání protiepidemickıch opatøení.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7