Czech Republic

Hurikán Zeta se blíží k Louisianě, v New Orleans vyhlásili stav nouze

Tropická bouøe Zeta znovu zesílila na hurikán a oèekává se, že bìhem støedy dorazí k jihovıchodu amerického státu Louisiana, informuje agentura Reuters. Jde o sedmadvacátou pojmenovanou bouøi letošní hurikánové sezony.

V pondìlí místního èasu hurikán zasáhl oblast severnì od starodávného mayského mìsta Tulum na poloostrovì Yucatán v Mexiku a zeslábl na tropickou bouøi. V noci na støedu místního èasu se støed Zety nacházel nad Mexickım zálivem. 

Americké Národní centrum pro hurikány upozoròuje, že lidé v regionu u zálivu se musejí pøipravit na pøíchod života ohrožujícího živlu a vyzvalo je, aby se øídili pokyny úøadù. Varování se vztahuje i na New Orleans, nejvìtší mìsto v Louisianì. Jeho guvernér John Bel Edwards pøed pøíchodem hurikánu vyhlásil stav nouze.

Portál USA Today pøipomíná, že Louisiana letos už zažila dvì tropické bouøe a dva hurikány. V srpnu pøi hurikánu Laura pøišlo o život 27 lidí a hurikán Delta o nìkolik tıdnù ještì zhoršil škody napáchané Laurou.

Football news:

Van Dijk - best Central defender of 2020, Trent-right, Robertson-left (ESPN)
Massimiliano Allegri: Ronaldo is a top player in terms of mentality. He has a new goal every year
Borussia Dortmund presented a collection with Spongebob as part of a deal with Nickelodeon
Woodward on Manchester United and trophies: there is a lot of work Ahead to achieve the stability needed
Neuer - best goaltender in 2020, Alisson-2nd, Oblak-3rd (ESPN)
Liverpool are Interested in 21-year-old Leipzig defender Konate
Niko Kovac: I'm Waiting for Golovin to return. But it might be better to wait another week or two