Czech Republic

Hradečtí fotbalisté se neprosadili, bez branek hrála i druhá Líšeň

Brnìnskı klub, kterı je nejlépe støílejícím tımem soutìže, poprvé v sezonì neskóroval. Severoèeši za nimi zùstali tøetí s dvoubodovou ztrátou.

Vıchodoèeši byli sice v zápase proti Varnsdorfu aktivnìjší, jejich snahy ale v 72. minutì zhatilo vylouèení Leibla. Zápas dospìl k bezbrankové remíze a Severoèeši z posledních tøí utkání vytìžili jen dva body. Také Ústí dohrávalo proti Líšni v deseti po vylouèení Braka v 81. minutì. Hostùm se ale krátkou poèetní vıhodu využít nepodaøilo.

Na ètvrté místo s jednobodovou ztrátou na Ústí nad Labem se posunuli fotbalisté Chrudimi, kteøí porazili 1:0 Vlašim. Už posedmé v øadì neprohráli pod taktovkou bıvalého reprezentaèního trenéra Straky fotbalisté Tøince, kteøí remizovali 2:2 v Prostìjovì. Vùbec první vıhru v roèníku si pøipsal Vyšehradu, kterı porazil 2:1 Blansko.

KLUBZVRPSB

Sestavy:
Tvrdoò – Strada, Brak, Písaèka, Chodora – J. Peterka (C) – Prošek, Èièovskı, Kušej (90+1. Šilhan), Bazal (84. Hudec) – Koubek (80. Emmer). Trenér: Panajotis Kucalas.

Sestavy:
Veselı – Pašek, Jeøábek, O. Ševèík (C), Lutonskı – Kuèera – T. Machálek (55. Rolinek), Matocha (73. Demeter), Málek, Krška (87. Bednáø) – Silnı (73. Szotkowski). Trenéøi: Leoš Kalvoda, Milan Valachoviè.

Náhradníci:
D. Nìmec – Hudec, Šilhan, Jakš, Cantin, Hampl, Emmer.

Náhradníci:
Vítek – Bednáø, Minaøík, Szotkowski, Fall, Demeter, Rolinek.

Žluté karty:

Žluté karty:
29. T. Machálek

Èervené karty:
82. Brak

Èervené karty:

Rozhodèí: Hanousek – M. Novák, Slavíèek; delegát: P. Mareš; technickı delegát: Neuberg

Poèet divákù: hráno bez divákù

Góly:
90. Mashike Sukisa

Góly:
77. Smejkal

Sestavy:
Švenger /C/ – Øezáè, Bøezina, Pudil, Muleme – Skopec (87. Žežulka), Súkenník – Diviš (67. Auer), Richter (46. Nabijev), Zoubele (78. Mashike) – Batioja.

Sestavy:
Èíž – Køišál, Štefánek, T. Vlèek, Horák (62. Svoboda) – Èerv (59. Tureèek), Lacko /C/ – Arroyo, Shudeiwa (76. Klobása), Smejkal – Vedral.

Náhradníci:
Soukup – Tusjak, Petrlák

Náhradníci:
Jágrik – Pojeznı, Køivánek, Wilson

Žluté karty:
15. Bøezina, 20. Pudil, 40. Batioja

Žluté karty:
15. Shudeiwa

Rozhodèí: Ardeleanu – Blažej, Vodrážka

Poèet divákù: 57

Sestavy:
Ottmar – Mejdr (43. F. Èech), Donát, J. Král, Leibl – Kodeš, Kateøiòák (46. Záviška) – Vlkanova (C) (46. Soukeník), P. Dvoøák, Prekop (74. F. Novotnı) – Vašulín.

Sestavy:
A. Richter – Rudnytskyy (C), Kouøil, M. Kubista, Hasil – Heppner, Zbrožek, Bláha, Ondráèek (90+3. M. Richter) – Schön (67. Daniel Novák), Šimon (76. Kubr).

Náhradníci:
Mach – F. Èech, D. Doležal, F. Novotnı, Samko, Soukeník, Záviška.

Náhradníci:
Vaòák – Minsung, Daniel Novák, Kubr, M. Richter, Pajkrt.

Žluté karty:
33. Leibl, 37. Kodeš, 90+1. Soukeník

Žluté karty:
18. Heppner, 27. Zbrožek, 31. Šimon, 73. Daniel Novák, 75. M. Kubista, 90+5. M. Richter

Èervené karty:
72. Leibl

Èervené karty:

Rozhodèí: Adámková – Peèenka, Volf

Góly:
60. Laòka
81. Vejvar

Góly:
18. Žák

Sestavy:
Babka – Šandera, Košút, Vejvar, Køíž (78. Vandas) – Alexandr, M. Èernı – Èejka (69. Januška), Drobílek, Laòka – Králíèek (87. Burda).

Sestavy:
Halouska – Sukup, Helebrand, Štrbák (C), Klusák – R. Buchta – Vasiljev, Žák, Pøerovskı (85. Harba), Kania – Martin Holek (57. J. Šašinka).

Náhradníci:
Otáhal – Burda, Januška, Vandas, Vanìk, Vojta.

Náhradníci:
Maòák – Bartolomeu, Harba, Ilko, Kopièár, J. Šašinka, Vincour.

Žluté karty:
17. Šandera, 56. Laòka, 67. Alexandr, 86. Králíèek, 90+1. Babka

Žluté karty:
70. Klusák, 71. Helebrand, 90+2. R. Buchta

Rozhodèí: Vojkovskı – Antoníèek, Lakomı

Poèet divákù: bez divákù

Góly:
13. Mužík

Góly:

Sestavy:
Mrázek – D. Hašek, Drahoš, Krištof, Hlavsa – Trávníèek, Verner, Kesner (87. T. Dostálek), Sokol (76. Vencl) – Mužík (76. D. Breda), Rybièka (65. Kang-hjon).

Sestavy:
Vliegen – Daniel Kozel (68. Zinhasoviæ), J. Štochl, Sváta (73. Zukal), Broukal, V. Svoboda – Firbacher (58. Ogiomade), Prùcha, Blecha – Vrána (58. Diamé), Dias (73. Janda).

Náhradníci:
Zíma – T. Dostálek, J. Havlena, Kang-hjon, D. Breda, Vencl, Fofana.

Náhradníci:
Øehák – Zukal, Diamé, Ogiomade, Sklenièka, Zinhasoviæ, Janda.

Žluté karty:

Žluté karty:
83. Ogiomade

Rozhodèí: Nedvìd – Vaòkát, Poživil

Góly:
37. Matoušek
82. Šteigl

Góly:
35. Samiec
54. Attah

Sestavy:
Mucha (C) – Šmehyl, Bala, Sus (74. Šteigl), Seèkáø (74. Langer) – Matoušek, Zapletal (58. Spáèil), Omale, Píchal (66. Rolinc) – Zikl, Kopøiva (58. Jurásek).

Sestavy:
Pastornickı – Hıbl, Gáè, R. Vanìk I. (C), Bolf – Weber (90. Foltyn), Ngimbi, Attah (83. Zlatohlávek), Cienciala – Stáòa (46. Puchel), Samiec.

Náhradníci:
Bréda – Langer, Rolinc, Šteigl, Støíž, Spáèil, Jurásek.

Náhradníci:
Ciupa – Zlatohlávek, Puchel, Foltyn.

Žluté karty:
34. Omale

Žluté karty:
11. Hıbl, 45. Attah, 61. Ngimbi

Rozhodèí: Cieslar – Šimáèek, Matoušek

Poèet divákù: Bez divákù

Football news:

Ronaldo: Real Madrid made a mistake by letting Hakimi go. Sometimes I say to myself: Imagine yourself and him - we would move at a good speed
Barcelona would not consider Messi's participation in the game with Athletic if it were not for the trophy match
Jurgen Klopp: Manchester United are now flying forward and we have difficulties. But we are not so far from the top of the form
Klopp on hugs: If it was a threat to the players' health, we wouldn't do it. The pitch is a safe place
Mourinho to Bale in training: Do you want to stay here or go back to Real Madrid and not play football?
Paul Pogba: The match against Liverpool will be a battle. Manchester United need to keep calm
Roten on Mbappe: He's getting worse with his teammates. When Kylian is successful, he is like Ronaldo