Czech Republic

Hradecké nezdary zastavila kanonáda. Nic jiného nezbývalo, glosuje Smoleňák

Pøímo na branku totiž vyslali 45 støel, z nich 13 jako proti Spartì stihli za necelou úvodní tøetinu. Když se k tomu pøipoètou ty, které branku netrefily, èi pokusy, jež zblokovala obrana Brnì, dojde se k vysokému èíslu - témìø k osmdesátce. Tato hezká bilance je navíc korunována tím, že šestkrát se vlnila sí brnìnské branky.

„Nám nic jiného ani nezbıvalo,“ komentoval støeleckou promìnu hradeckého tımu jeho kapitán Radek Smoleòák, kterı k vıhøe pøispìl dvìma brankami.

Byla to jedním z hlavních vìcí, které jste potøebovali zlepšit, abyste pøerušili sérii porážek?
Chtìli jsme to tam opravdu rvát co nejvíc. Je to jediná cesta, jak musíme hrát, protože nejsme žádní šikulové, abychom to sypali až do prázdné kasy. Pokud chceme bıt úspìšní, musíme puk rvát na branku hlava nehlava a doufat, že se to nìjak odrazí do ní. To je jediná naše šance, jak zápasy vyhrávat.

Støely se tam opravdu odrážely a bylo z toho šest gólù. Labužník by možná namítl, že ne pøíliš krásnıch.
Jsme na tom tak, že si góly nemùžeme vybírat, protože jsme jich moc nedávali i pøesto, že šance jsme mìli. Jakıkoliv gól, i když to bude tøeba zadkem, bereme a jsme za nìj nesmírnì rádi. Proti Brnu jsme za tuhle práci byli brankami odmìnìni, a tak vısledek vypadá dobøe.

Vedle zmìny k lepšímu v poètu støel a dosaženıch gólù vám urèitì pomohlo i to, že jste se na rozdíl od minulıch utkání skoro nenechávali vyluèovat. I o tomhle jste pøed zápasem pøemıšleli?
Jistì, jen nevím, jestli rozhodèí nemìl v p횝alce oøíšek nebo zda nás trenér nìèím neosvítil. (smìje se). Pravda je ale taková, že proti tımùm, jakım Kometa je, se jinak hrát nedá. Když mají pøesilovku, vždycky to smrdí inkasováním gólu, mají na to vıborné hráèe. Nám se však podaøilo zabránit tomu, aby se díky pøesilovkám dostali do komfortních zón.

Vašemu útoku se daøilo, vy jste dal dva góly, Aleš Jergl jeden, Lukáš Cingel zase tøikrát asistoval. Pøíjemná spolupráce?
Za poslední dva roky jsme takhle už párkrát hráli a vždycky jsem z toho mìl dobrı pocit. Aleš je pracovitı kluk, kterı má rád hokej i puk. Když dostane šanci a nìco se povede, tak má úsmìv od ucha k uchu. Podobnì je to i s Lukášem. Tohle jsme potøebovali, ale z jednoho zápasu se žít nedá.

Co vy sám, góly vám pøišly po nìjaké pauze, kde byla chyba?
Že jsem nebyl tam, kde bych bıt mìl, vždycky jsem byl o pár centimetrù nìkde vedle. Že mì to teï dvakrát dobøe trefilo, stoprocentnì zahøeje. Je to urèitì dobøe pro moje sebevìdomí, protože je vidìt, že když tomu pùjdu naproti, tak to bude fajn.

Po posledních zápasech jste nebyli spokojeni hlavnì s vısledky, to nyní neplatí, podali jste jeden z nejlepších vıkonù v sezonì. Souhlasíte?
Já moc do minulosti nekoukám. Urèitì to byl jeden z vıkonù, za které se rozhodnì nestydíme. Pøesnì takovımi se chceme prezentovat a náš tım na nì rozhodnì má.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years