Czech Republic

Holeš se našel, jako záložník: Snadný post, pomohlo, že jsem slyšel pokyny

Až v úterı v Mladé Boleslavi, pøi restartu fotbalové ligy po koronavirové pauze, si naostro stoupl do zálohy.

„Byl èas, abych si na novı post trochu zvykl, a v zápase mi možná i pomohlo, že tu nebyli lidi. Slyšel jsem pokyny od spoluhráèù, od trenérù. Hrálo se mi dobøe. Baví mì to,“ øekl Holeš po utkání, které Slavia zvládla. .

V Boleslavi dominovala v prvním poloèase, ale v tom druhém už tak pevnì zápas v rukou nedržela. To kvùli nepromìnìnım šancím, kterıch bylo mnoho.

„Koly nás asi dvakrát skvìle podržel. Mrzí nás, že jsme nepøidali další góly, ale dùležité bylo, abychom to hlavnì zvládli vítìznì.“

Což se podaøilo.

A pro Holeše, kterı nastoupil od zaèátku teprve pošesté v sezonì a zápas se mu povedl, to mùže bıt dobrı signál smìrem do budoucna.

„Byl nesmírnì klidnı na míèi, zahrál skvìle. Plnil vše, co jsme chtìli,“ tìšilo trenéra Jindøicha Trpišovského.

„Je to jednoduchı post, jsem hodnì na balonu, dìlám servis spoluhráèùm. Nemám s tím žádnı problém a hlavnì nad tím tolik nepøemıšlím. Spíš je pro mì dùležité, že hraju,“ doplnil Holeš.

Vždy pevné místo po loòském pøestupu z Jablonce v sestavì dlouho nemohl najít. Pøes reprezentaèní beky Boøila s Coufalem se na kraj obrany nedostal. A když, byl to jen záskok.

„Ovšem podle toho, jak se prezentuje v záloze na tréninku a teï i v zápase, vìøím, že tohle není jen krátkodobı experiment,“ dodal Trpišovskı.

Ten po odchodu Souèka do West Hamu s kolegy hledá spolehlivého støedního záložníka. Pøed stopery už nastoupili Takács, Oscar Dorley nebo Traoré. V pøípravì se trenérùm líbil i mladı Èerv. A teï je tu prostor pro Holeše.

„Pøipravovali jsme ho na to delší èas. Nechci pøedbíhat, protože tam odehrál zatím jen jedno utkání, ale vìøím, že by právì on mohl v našem stylu hry dobøe zapadnout,“ øekl kouè.

Další šanci to dokázat bude mít Holeš v sobotu, proti svım bıvalım spoluhráèùm z Jablonce.

Football news:

Benzema scored his 19th La Liga goal. Messi Has 22
Belotti is the first Torino player in 43 years to score at least 15 goals in two consecutive seasons
Martial became the tenth Manchester United player to score 50 goals in the Premier League
Atletico and Sevilla entered the Champions League, Villarreal lost chances
Annibale Frossi – the forgotten legend of Inter. Played in huge glasses, scored at the Hitler Olympics and narrowly escaped the war in Ethiopia
Sane had his first training session in Bayern
Manchester United have made the same starting line-up in five consecutive Premier League games for the first time in 27 years