Czech Republic

Hlavní soutěž Febiofestu vyhráli Služebníci

Slovenskı snímek Služebníci, kterı líèí pomìry na bohoslovecké fakultì v totalitním Èeskoslovensku, vyhrál hlavní soutìž Febiofestu. Do èeskıch kin jde 15. øíjna. Zvláštní uznání udìlila porota norsko-švédskému filmu Nadìje, kterı do tuzemské distribuce právì vstoupil. Pražská èást Febiofestu se v pátek uzavøe, èást programu se pøesouvá do regionù. Pøíští roèník pøehlídky, jež letos mìla náhradní termín kvùli koronaviru, se podle jejího prezidenta Fera Fenièe uskuteèní už tradiènì v bøeznu 2021.

Football news:

Messi scored in the 16th consecutive Champions League season and repeated Giggs' record
Bruno did not score a PSG penalty at the first attempt, but the referee asked for an Interruption due to Navas' exit from the goal line
Koeman is the fifth coach to manage 6 teams in the Champions League
Messi is playing his 17th season in the Champions League for Barcelona. This is a club record
Pirlo is the 3rd coach in the history of Juve to win a debut away match in the Champions League, after Capello and Lippi
Georginho Wijnaldum: Pickford went for an idiotic tackle. In matches with Everton, this often happens
Cech is included in Chelsea's Premier League bid. He ended his career as a player in the summer of 2019