Czech Republic

Hlavní líčení v korupční kauze Stoka bude v Brně pokračovat až příští rok

V kauze je obžalováno 11 lidí a dvì firmy vèetnì nìkdejšího politika za hnutí ANO Jiøího Švachuly. Právì ten byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, která ovlivnila desítky zakázek správy nemovitostí mìstské èásti Brno-støed a 27 zakázek v mìstské èásti Brno-støed, kdy vıše úplatkù podle státního zástupce dosáhla až 47 milionù korun. Švachula vinu popøel.

Hlavní líèení zaèalo 21. záøí, pokraèovalo další dva jednací dny, následující dva jednací dny byly 6. a 7. øíjna. Soud bìhem tìchto pìti dní vyslechl obžalované. Na listopad a prosinec bylo pùvodnì naøízeno ještì dalších zhruba 15 jednacích dní, soud je ale všechny postupnì odvolal. První nezrušenı termín je nyní vypsán na 5. ledna, jde o tøídenní blok, poslední termín je zatím 18. bøezna.

Soud líèení zahájil po roce a pùl od policejní razie na radnici Brno-støed. Bıvalı místostarosta mìstské èásti Švachula byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, která manipulovala zakázky na radnici mìstské èásti Brno-støed. Korupce se podle policie odehrávala pøi zadávání veøejnıch zakázek. Získávaly je vybrané spøátelené firmy a cena se umìle zvyšovala. Švachula popøel, že by založil organizovanou zloèineckou skupinu, øekl, že se sám stal obìtí nátlaku od spoluobžalovaného podnikatele.

Football news:

Neymar: Thank God for the charisma. I have a gift to be different from the rest
Wayne Rooney: It's time to lead the younger generation. I had a great career
Lineker on Rooney: One of our greatest players. England would have won Euro 2004 had he not been injured
Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session