Czech Republic

Historii jsem znala jen z pohledu USA, uvádí autorka knihy o Churchillové

Psala tak už napøíklad o hereèce a vynálezkyni známé z filmy Extase Hedi Lamarrové, manželce Alberta Einstena Milevì Maricové a nejnovìji také manžele Winstona Churchilla Clementine Churchillové.

Je pro vás jako spisovatelku dùležitá pravda?
Tam, kde je to možné, se snažím držet skuteènosti, jak to jen jde. Pøece jen však píšu historickou fikci, nikoliv biografie, a tak vnímám historické prameny a z nich rešeršované informace jako jakousi kostru. Fakta dávají pøíbìhu strukturu, bez nich by to nedávalo smysl, fikce pøichází na øadu pøi obsahu. Mnohdy totiž vím jen, že se nìco odehrálo, nikoliv jak se to odehrálo.

Football news:

Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals
Leroy Sane: Pep teaches so that I started to hear the little man in my head