Czech Republic

Herec do každé hodiny. Slovácké divadlo nabízí ozvláštnění distanční výuky

„Divadelníci se propojí do vyuèování, ve kterém prozradí nìco ze své praxe a obohatí tak probíranou látku. Kromì vıkladu jsme pøipraveni streamovat ukázky èi fotografie z našich inscenací a pøiblížit jejich vznik,“ vysvìtluje za Slovácké divadlo Josef Kubáník.

Dále pøipomíná, že se herci èi jiní zamìstnanci divadla èasto vìnují i jinım oborùm, o kterıch jsou taktéž pøipraveni pohovoøit. „Napøíklad Jitka Hlaváèová vystudovala taneèní pedagogiku, Pavel Hromádka má stejnì jako náš umìleckı šéf Lukáš Kopeckı bohaté zkušenosti s rozhlasovımi hrami, další se vìnují hudebním projektùm,“ vyjmenovává Kubáník, kterı je sám autorem úspìšnıch knih. 

„Rozhodnì netoužíme bıt bavièi, kteøí zpøíjemní hodinu veselımi historkami, chceme bıt v této nešastné dobì užiteèní,“ upozoròuje.

Nápad už s úspìchem realizovali v hodonínském gymnáziu, kde probírali Preissové Její pastorkyni a vznik inscenace. 

Football news:

Goals by Giroud, Mbappe and Mendy claim the title of the best in the first matches of the 1/8 final of the Champions League
Gladbach midfielder Neuhaus: You need to play bolder in the second leg against City
Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form