Czech Republic

Házenkáři Plzně remizovali v Hranicích a Karviná jim uniká

Talent tım Plzeòského kraje vyhrál v Hranicích první poloèas 13:10 a ještì v polovinì druhé pùle vedl o pìt branek 20:15. Domácím se ale podaøilo tøi minuty pøed koncem srovnat na 23:23 a poté dokonce šli do vedení. Alespoò bod nakonec zajistil hostùm 23 sekund pøed koncem Jakub Douda.

Ještì dramatiètìjší koncovku mìlo derby mezi Kopøivnicí a Frıdkem-Místkem, jež také skonèilo remízou. Když na zaèátku poslední minuty hostující Radim Chudoba zvıšil na 31:29, zdálo se, že oba body získá Pepino. Pùl minuty pøed koncem ale Diego Pérez snížil a poté v samotném závìru frıdeckı Dalibor Mynáø po odpískané pasivitì odhodil míè, za což dostal èervenou kartu a Kopøivnice možnost zahrávat sedmièku, kterou po vypršení èasu promìnil Víctor Donoso.

Brno ukonèilo vítìzstvím 20:19 ètyøzápasovou vítìznou sérii Zubøí a pražská Dukla vyhrála poprvé od záøí, když znovu zdolala 39:25 poslední Malomìøice.

KLUBZÁPASYVİHRYREMÍZYPROHRYSKÓREBODY

Football news:

Inter is known as Inter. There's no reason to add anything else. Moratti on changing the club's name
Laporta on the election: For Messi to stay, the president must appear as soon as possible. The postponement only hurts
Schalke and Ajax have agreed to move Huntelaar
Zidane on the criticism: It doesn't matter if I'm tired or not. Not only does the coach work, there is a lot behind the club
Barcelona to challenge Messi's suspension for hitting Athletic player on the head
Wenger on Ozil at Fenerbahce: He needs a warm environment. He always chooses the right decision in the game, and this is brilliant
Til Schweiger's company made a sugar documentary about Schweinsteiger: not a single acute topic and no Lama at all