Czech Republic

Havlíček a Schillerová budou s řetězci jednat o cenách respirátorů. Vláda zvažuje ‚důrazné doporučení‘

Vláda podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nyní uvažuje o jejich „dùrazném doporuèení“, nikoli o uložení povinnosti. Zopakoval, že snahou je to, aby se respirátory k lidem dostaly za pøijatelnıch podmínek.

Èeští vırobci respirátorù vládu vyzvali, aby snížila, nebo zrušila daò z pøidané hodnoty (DPH) na ochranné pomùcky proti šíøení koronaviru, øekl pøedseda vıkonné rady Asociace nanotechnologického prùmyslu ÈR Jiøí Kùs. Na respirátory se v Èesku vztahuje nejvyšší sazba DPH 21 procent. Ministrynì financí chce mít jistotu, že marže by v pøípadì takového kroku neskonèila u vırobcù èi prodejcù.

Asociace uvedla, že v Rakousku, kde povinnost zaèala platit dnes, vláda schválila osvobození respirátorù od DPH, aby byly pro Rakušany cenovì dostupnìjší. Možnost snížit DPH na respirátory v pátek pøipustil ministr vnitra Jan Hamáèek (ÈSSD). Dnes uvedl, že by v takovém pøípadì mohl hrozit konflikt s evropskım právem. Stát má v rezervách 16 milionù respirátorù FFP2 a 80 milionù chirurgickıch roušek.

Hamáèek uvedl, že øešením by mohla bıt po vzoru Rakouska dohoda státu s obchodními øetìzci, že budou respirátory prodávat pouze za náklady èi s minimální marží.

Pøed stanovením maximální ceny respirátorù FFP2, podobnì jako už loni uèinila vláda pro respirátory nejvyšší tøídy FFP3, vırobci respirátorù varují. Spoleènost Moldex z Ústí nad Orlicís upozornila na to, že tehdy stanovená maximální cena FFP3 z EU na 175 Kè bez DPH a u tìch vyrobenıch mimo EU na 350 Kè bez DPH stále platí. „Toto opatøení je stále v platnosti, a nejenže znevıhodnilo èeské vırobce kvalitních respirátorù, ale zároveò zvıhodnilo v tomto segmentu ménì kvalitní vırobky konkurence vyrobené v zahranièí,“ uvedla firma.

Nyní lze respirátory na internetu sehnat od jednotek po desítky korun za kus - v závislosti na velikosti balení.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7