Czech Republic

Hasiči už druhý den bojují s požárem velké skládky ve Voticích. Zasahující týmy si vyžádaly osvětlovací balon

Událost byla hlášena v sobotu v poledne. Nejdøíve to vypadalo, že hoøí pouze plocha pìt krát pìt metrù. Postupnì ale hasièi zjistili, že oheò se rozšíøil do hloubky skládky. Na místì dosud zasahovalo 22 jednotek, což mùže bıt podle odhadu mluvèí kolem 100 hasièù.

Na místì dosud zasahovalo 22 jednotek, což mùže bıt podle odhadu mluvèí kolem...

„Hasièi to musejí rozebírat, rozhrabávat, dohašovat. Je to hodnì komplikované,“ uvedla Fliegerová. Velitel zásahu bìhem dne odhadl, že hašení skládky potrvá do pondìlního veèera. Fliegerová veèer uvedla, že to mùže trvat i déle. Poukázala na to, že požár dosud nebyl lokalizován.

Hasièi si na místo vyžádali elektrocentrálu a osvìtlovací balon. Zneèištìnou hasební vodu odèerpávají a odvážejí pryè. Na místì byla chemická laboratoø, která odebrala její vzorky.

Football news:

The same goal Monday in the Euro 1960 final: did not see the ball fly into the net, and says that he had no right not to score
Monday's last name appeared by accident - because of a drunk person. He entered the day of the week in the documents
Messi is the only one in the top 5 European leagues not to score after 10 + shots in a championship game this season
Lampard on 3-1 with Leeds: I'm absolutely thrilled. On another day we could have scored 5-6
Koeman on 1:2 with Cadiz: the Mood was not too good. Lost because of an error
Mbappe scored his 100th goal for PSG and shares 4th place in the club's goalscoring list
As a child, Monday played with stockings with straw or cans of stew. And he told my mother that he goes to tennis