Czech Republic

Hamáček promluví po jednání krizového štábu, řeší zásoby jehel pro očkování

Po posledním jednání štábu pøed tıdnem Hamáèek uvedl, že v Èesku jsou zásoby injekèních støíkaèek pro oèkování na 65 dní. Nerovnomìrné jsou však podle nìj zásoby jednotlivıch regionù. Pokud by v nìkterém byl nedostatek materiálu, získá zápùjèku z nìkteré fakultní nemocnice. 

Štáb se bude zabıvat také aktuální epidemickou situací, Hamáèek v pondìlí øekl, že epidemii pomohla zpomalit opatøení z konce prosince, nevidí však zatím dùvod k rozvolòování. Je podle nìj nutné vyprázdnit nemocnice a poèkat do doby, kdy bude pøibıvat nejvıše 1000 až 2000 potvrzenıch pøípadù covidu-19 dennì.

„Èísla hospitalizovanıch jsou ale stále vysoká,“ øekl v pondìlí Hamáèek. Vláda se proto také rozhodla požádat Snìmovnu o prodloužení nouzového stavu znovu o 30 dnù, až do 21. února. Poslanci o tom budou rozhodovat na mimoøádné schùzi ve ètvrtek.

Index protiepidemického rizika PES ve støedu po tøech dnech stagnace stoupl ze 70 na 73 bodù. Nadále ale zùstává ve ètvrtém z pìti stupòù rizika. Dùvodem zhoršení indexu je nárùst reprodukèního èísla, z pondìlní hodnoty 0,76 v úterı stouplo na 0,82. Ostatní tøi sledovaná kritéria se naopak zlepšila. Pøibylo 9 558 novıch pøípadù, o 1 239 ménì než pøed tıdnem.

Denní nárùst poètu potvrzenıch nákaz covid-19 v ÈR

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7