Czech Republic

Hamáček musí říct, kdy se o Rusech ve Vrběticích dozvěděl, říká Pekarová

„Pokud pan Petøíèek øíká, že tu informaci mìl, tak buï lže on, nebo pan vicepremiér. Spíše se pøikláním k tomu, že lže pan Hamáèek. Musí to vysvìtlit. Tu informaci musel získat jako doèasnı šéf diplomacie hned poté, co vyhodil pana Petøíèka z vlády“ tvrdí Pekarová.

Petøíèek v nedìli pro Deník N uvedl, že informaci o ruském zapojení do vıbuchu ve Vrbìticích mìlo ministerstvo zahranièí delší dobu. To Hamáèka evidentnì pøekvapilo. V reakci na Petøíèkovo vyjádøení uvedl, že hodlá podat trestní oznámení na neznámého pachatele kvùli ohrožení utajované skuteènosti.

Ministr obchodu, prùmyslu a dopravy Karel Havlíèek, kterı je mimo jiné èlenem Bezpeènostní rady státu, v Partii uvedl, že se o úèasti ruskıch agentù ve Vrbìticích dozvìdìl jen nìkolik minut pøed sobotní tiskovou konferencí premiéra. „Tyto informace jsem døíve nemìl, neøešila to ani Bezpeènostní rada státu,“ vysvìtlil Havlíèek.

Pøipravujeme podrobnosti.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude