Czech Republic

Hamáček je proti otevření lyžařských areálů, vysoké počty nakažených a plné nemocnice tomu nenahrávají

Havlíèek v pondìlí navrhoval vládì otevøít skiareály od pátku. Podmínkou by bylo dodržení opatøení proti šíøení koronaviru jako povinné rozestupy a respirátory tøídy FFP2 ve frontách a na lanovkách. Návrh pøísnìjšího režimu bude podle Havlíèka spoèívat v menším poètu pøepravovaných lidí na lanovkách a zejména v systému kontrol a následkù za nedodržování opatøení v lyžaøských støediscích.

Pøedseda komunistù Vojtìch Filip po hodnocení smlouvy s ANO uvedl, že podle jeho informací bránili spuštìní skiareálù ministøi za ÈSSD. Dodal, že to chce s Hamáèkem probrat. Šéf Ústøedního krizového štábu Hamáèek se dnes na twitteru postavil proti otevøení sjezdovek. „V situaci 9000 novì nakažených dennì, pøeplnìné nemocnice, vyèerpaní zdravotníci, reprodukèní èíslo blížící se jednièce, britská mutace viru za rohem - to není moment na otevírání sjezdovek,“ napsal.

Skiareály mohly v nové zimní sezonì zatím fungovat jen mezi 18. a 26. prosincem. Ztráta kvùli uzavøení èiní do 10. ledna podle jejich asociace jednu až 1,2 miliardy korun. V ÈR je podle Havlíèka 450 lyžaøských støedisek, do státního rozpoètu roènì pøinášejí zhruba 13 miliard korun. Zamìstnávají 45 000 lidí.

Football news:

Ronaldo has 47 goals in the last 47 games in Serie A
Thomas Tuchel: Chelsea are in good shape and want to be the first to beat Manchester United on their own field in the Premier League
Conte on the Inter: When you don't win for 10 years, you get used to it, you look for excuses. I increased the pressure and became a pain in the ass
Ronaldo has 4 goals in the last 4 matches in Serie A. He is ahead of Lukaku by 2 goals in the list of scorers
On Saturday, the City store was worth 400 million pounds. It was Guardiola who left Sterling, Bernard, Rhodri and other stars in reserve
Ndombele on Pochettino's training sessions: They played a role in my injuries. I wanted to return to France
Tuchel will be allocated more than 250 million euros for summer transfers at Chelsea. Abramovich gave the go-ahead (Sport1.De)