Czech Republic

Giroudův večer: perfektní hattrick, čtyři góly. Výtečný výkon, chválil kouč

„Když jsem na høišti, prostì si to snažím užít. Jsem trpìlivı a snažím se pomoct tımu, jak jen to jde,“ pokraèoval Giroud.

Sevillskı brankáø Alfonso Vacas se ohlíží za støelou Oliviera Girouda (Chelsea), která konèí mezi tøemi tyèemi.

Poprvé v Lize mistrù dostal šanci od zaèátku. I díky tomu, že si Chelsea zajistila úèast v osmifinále tıden pøedtím.

Tedy, støídající Giroud se o to zasloužil gólem v nastaveném èase proti Rennes.  

V souètu se støedeèní kanonádou Sevilly jich má na kontì pìt. Jenže naskoèil jen do tøí utkání a v žádném z nich nedostal plnou porci devadesáti minut.

„Oli je nesmírnı profesionál. V sestavì není tak èasto, ale jeho vıkony jsou skvìlım pøíkladem pro mladé hráèe, aby trénovali naplno. Podal vıteènı vıkon,“ chválil ho kouè Frank Lampard. 

Profesionalitu a odhodlání pøedvedl Giroud už po osmi minutách. Nahrávku Kaie Havertze si zpracoval pravaèkou a levaèkou umístil míè k zadní tyèi.

V 54. minutì ukázal Mateovi Kovaèièovi, kam chce nahrávku, odstavil bránícího Sergiho Gómeze a pravaèkou chladnokrevnì pøeloboval brankaøe. 

Hattrick zpeèetil v 74. minutì, pøi své vıšce (193 cm), jak jinak než hlavou. Asistoval mu kolega z francouzské reprezentace N’golo Kanté. 

O necelıch deset minut pozdìji pak chladnokrevnì promìnil pokutovı kop a stal se dvanáctım hráèem, kterému se podaøilo dát ètyøi góly v jednom utkání Ligy mistrù. 

„Dát ètyøi góly v Lize mistrù je nesmírnı úspìch. Mám z nìj obrovskou radost,“ øekl Lampard. 

A jestli si Giroud pamatuje, kdy naposledy ètyøikrát skóroval? 

„Jistì. Ještì ve druhé francouzské lize za Tours proti Arles-Avignonu,“ usmál se Giroud, nejstarší autor hattricku v Champions League.

Football news:

Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season
Pavlyuchenko on Tottenham: At first, my English was zero. When I drank a beer, I had good English, Spanish, and Portuguese
Dean Smith is the Premier League's best coach in December. Aston Villa have scored 11 points in 5 matches
Jamie Carragher: Manchester United's win at Anfield shocks the Premier League. Liverpool must put them in their place