Czech Republic

Gang prodával kilogramy pervitinu a marihuany, dealerům hrozí až 18 let

„Jde o dlouhodobì rozpracovaný pøípad pod krycím názvem Transfer. Policisté ve spolupráci s útvarem rychlého nasazení zadrželi organizovanou skupinu pìti osob. Tøi osoby èeské národnosti ve vìku 35, 39 a 48 let a dva cizinci ve vìku 46 a 49 let distribuovali ve velkém rozsahu v øádu nìkolika kilogramù drogy pervitin a marihuanu na území Karlovarského kraje,“ informoval krajský policejní mluvèí Jakub Kopøiva.

Pøi domovních prohlídkách našla policie témìø jeden kilogram drog, dále hotovost, a to pùl milionu korun a dvacet tisíc eur. „Kromì toho kriminalisté zajistili motorová vozidla èi vìci pocházející z trestné èinnosti v hodnotì 500 tisíc korun,“ doplnil Kopøiva.

Chebští kriminalisté pìtici obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Dva muže poslal soudce do vazby, zbylá trojice je vyšetøována na svobodì. Všem hrozí až osmnáct let vìzení.

„Pøípad jednoznaènì patøí k jednomu z nejvìtších za poslední roky v rámci celého Karlovarského kraje. Kriminalisté se jím i nadále intenzivnì zabývají,“ dodal mluvèí. 

Football news:

Barcelona have 14 points after 10 rounds - the worst start in La Liga in 33 years
The same goal Monday in the Euro 1960 final: did not see the ball fly into the net, and says that he had no right not to score
Monday's last name appeared by accident - because of a drunk person. He entered the day of the week in the documents
Messi is the only one in the top 5 European leagues not to score after 10 + shots in a championship game this season
Lampard on 3-1 with Leeds: I'm absolutely thrilled. On another day we could have scored 5-6
Koeman on 1:2 with Cadiz: the Mood was not too good. Lost because of an error
Mbappe scored his 100th goal for PSG and shares 4th place in the club's goalscoring list