Czech Republic

Francouzští policisté zbili černocha, který neměl roušku. Teď jsou ve vazbě

Incident otøásl zemí a pøispìl ke zvıšení poètu demonstrantù pøi sobotních protestech proti návrhu kontroverzního zákona o globální bezpeènosti, kterı hrozí vìzením za zveøejnìní fotografií policistù s úmyslem ublížit jim.

Setrvání tøí policistù ve vazbì prokurátor Rémy Heitz vysvìtlil snahou „zabránit riziku, že se podezøelí budou domlouvat èi ovlivòovat svìdky“. Mají totiž èelit obvinìní z úmyslného násilí s použitím zbraní, rasismu, falšování policejních záznamù, porušení domovní svobody a úmyslného poškozování soukromého obydlí. 

Ètvrtı policista, kterı je podezøelı, že do producentova studia hodil slznı granát, ale nezúèastnil se bití, má setrvat mimo službu a pod soudní kontrolou, uvedly agentury AFP a Reuters.

Policie svoje ètyøi pøíslušníky ve ètvrtek postavila mimo službu. Generální inspekce státní policie (IGPN) je vyšetøuje kvùli podezøení z násilností a ze lhaní v oficiálním záznamu o incidentu. Prezident Emmanuel Macron incident oznaèil za „ostudu Francie“.

Napadenı Michel Zecler tvrdí, že v sobotu šel po ulici bez roušky, což odporuje souèasnım naøízením. Spatøil policejní auto a ve snaze vyhnout se pokutì rychle vešel do svého nedalekého studia. Policisté pak podle nìj vstoupili za ním, k èemuž nemìli oprávnìní, a zaèali ho bít. Incident zachytila bezpeènostní kamera, videozáznam z ní zveøejnil na sociálních sítích server Loopsider.

Incident vyvolal ve Francii bouølivou odezvu veøejnosti. Tu ještì umocnila skuteènost, že poslanci v úterı schválili v prvním ètení návrh kontroverzního zákona, jenž by umožnil postihovat lidi, kteøí se „zlım úmyslem“ zveøejní obrázky èi videa pøíslušníkù ozbrojenıch sil. Za porušení zákona by hrozil trest až jeden rok vìzení a pokuta 45 000 eur (1,2 milionu korun). Proti návrhu zákona se staví zejména novináøi a lidskoprávní aktivisté.

V sobotu proti zákonu demonstrovalo podle ministerstva vnitra 133 000 lidí, podle organizátorù pùl milionu Francouzù. Pøed tıdnem se obdobného protestu zúèastnilo 22 000 demonstrantù.

Football news:

Frank Lampard: Chelsea have lost some ground. Our character remained the same, he won us matches
Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football
Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League