Czech Republic

Fotbalové Budějovice hlásí posily. Vrací se Šulc, přichází bek Skovajsa

Šestadvacetiletı Skovajsa zaèínal s fotbalem v Trenèínì, kde se postupnì probojoval až do dospìlého mužstva. S ním oslavil dva ligové tituly a dva triumfy v domácím poháru. Podíval se i do reprezentaèní jednadvacítky, se kterou postoupil na mistrovství Evropy, ale všechny zápasy na šampionátu nakonec sledoval jenom z lavièky.

Na zaèátku letošního roku pøestoupil z Trenèína do Bukurešti, jíž ve 12 odehranıch zápasech pomohl k záchranì. Nejèastìji nastupuje na pozici levého obránce, ale zaskoèit mùže i na stoperu. V budìjovickém Dynamu podepsal novou smlouvu na tøi roky.

Staronovou posilou se pak stal navrátilec Pavel Šulc, kterı v Dynamu v jarní èásti uplynulého roèníku hostoval z plzeòské Viktorie. Ve druhé polovinì sezony odehrál talentovanı záložník v èernobílém dresu 11 zápasù a pøipsal si také dvì branky.

O jeho služby stálo Dynamo hned od zaèátku pøípravy, ale èekalo, jak se mu bude daøit v jeho mateøském klubu. „Tušili jsme, že bude mít tìžké prosadit se do hlavního tımu Plznì, takže jsme doufali, že se znovu domluvíme na hostování,“ øíkal trenér Budìjovic David Horejš.

V pøípravì dostal Šulc pod trenérem Gu¾ou pøíležitost pouze v jednom poloèasu proti rakouskému Altachu, do vzájemného zápasu s Dynamem vùbec nezasáhl.

K tımu se devatenáctiletı mladík pøipojil vèera pøímo v Kaprunu, kam dorazil ze soustøedìní Plznì ve Walchsee. Spoleènì s ostatními ho v tıdnu èekají souboje s rakouskım Pöltenem a Red Bullem Salcburk.

„Na jaøe nám ukázal, že na první ligu jednoznaènì má. Vìøíme, že bude znovu dùležitım hráèem,“ pøidal Horejš. V Budìjovicích bude hostovat do konce sezony.

Už na zaèátku pøípravy trenéøi avizovali, že kádr není hotovı a jedná se o pøíchodech dalších hráèù. „Øešíme pøíchod Filipa Havelky, posílit bychom chtìli i v útoku,“ øekl po sobotním zápase s Táborskem Horejš. V minulém tıdnu se podaøilo dotáhnout pøíchod Matìje Valenty ze Slavie, už døíve se k tımu pøipojili Vojtìch Vorel, Martin Králik, Ubong Ekpai a Fortune Bassey.

Jestli do Dynama pøijde ještì nìjaká posila, se ukáže v následujících dnech. Ligovou sezonu zahájí Jihoèeši atraktivním duelem proti úøadujícím mistrùm ze Slavie v nedìli 23. srpna.

Football news:

Atletico defender Jimenez has contracted the coronavirus. The club canceled morning training as a precaution
Canidia about Messi: Leo gets lost and suffers when his team is not the best on the field
Lampard confirmed that goalkeeper Mendy is undergoing a medical at Chelsea
Neymar and defender Marcel Gonzalez can get up to 10 matches suspended
Manchester City - the first Premier League club to win the 1st match in 10 consecutive seasons
Bartomeu has suspended Suarez's transfer to Atletico. He doesn't want to let a player go to a competitor for free
Robinson on bale: one of the 10th anniversary deals for Tottenham and a world-class player