Czech Republic

Fotbalová elita přišla o miliardu eur, a bude hůř. Nejvíc vydělává Barca

Poradenská spoleènost Deloitte ve svém každoroèním žebøíèku vyèíslila pøíjmy elitní dvacítky klubù za poslední ukonèenı roèník na 8,2 miliardy eur (213,1 miliardy korun), v sezonì 2018/19 to byly 9,3 miliardy eur. 

Propad tržeb o 1,1 miliardy eur má na svìdomí hlavnì pokles pøíjmu z vysílacích práv (o 23 procent, tedy o 937 milionù eur), zejména kvùli odložení pøíjmù a slevám pro vysílatele, a také pokles z tržeb bìhem hracího dne (o 17 procent a 257 milionù eur). Mírnı tøíprocentní nárùst kluby zaznamenaly z komerèních aktivit (o 105 milionù eur).

Barcelona zùstala v èele s 715,1 miliony eur tìsnì pøed svım španìlskım rivalem Realem Madrid (714,9 milionu eur). Na tøetí místo žebøíèku se dostal Bayern Mnichov (634,1 milionu eur), jenž je v první trojce poprvé od sezony 2013/14. Vítìz Ligy mistrù mìl nejmenší propad tržeb z první desítky klubù (ètyøi procenta), zejména díky domácím vysílacím právùm spadajícím do finanèního roku 2020, protože bundesliga se dohrála vèas.

Manchester United tratil na tržbách nejvíce ze všech, 131,1 milionu eur (19 procent), a klesl na ètvrté místo. Propad byl zpùsoben jeho neúèastí v Lize mistrù a zasáhla ho absence ziskù ze zápasového dne, odložení pøíjmù a slevy pro vysílatele. Poprvé od sezony 2001/02 se dostal do první pìtky anglickı mistr Liverpool.

Analytici Deloitte odhadují, že kluby z letošního žebøíèku pøijdou na konci sezony 2020/21 na tržbách o celkem dvì miliardy eur. Pøíjmy ze zápasovıch dnù jsou totiž od bøezna 2020 prakticky nulové a ani v aktuální sezonì se neoèekává návrat fanouškù na stadiony ve velkıch poètech.

Nejlépe vydìlávající fotbalové kluby svìta

podle Deloitte v sezonì 2019/20 (v miliardách korun):

1. Barcelona 18,59
2. Real Madrid 18,58
3. Bayern Mnichov 16,5
4. Manchester United 15,1
5. Liverpool 14,5
6. Manchester City 14,3
7. Paris Saint-Germain 14,1
8. Chelsea 12,2
9. Tottenham 11,6
10. Juventus 10,3

11. Arsenal 10, 12. Dortmund 9,5, 13. Atlético Madrid 8,6, 14. Inter Milán 7,6, 15. Petrohrad 6,1, 16. Schalke 5,8, 17. Everton 5,5, 18. Lyon 4,7, 19. Neapol 4,6, 20. Frankfurt 4,5.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7