Czech Republic

Fotbalisté Liberce hrají v Ostravě. Kdo se přiblíží ke špičce ligy?

Liberci patøí s 25 body aktuálnì pátá pøíèka. Baník je až devátı, ale na Severoèechy ve vyrovnané tabulce ztrácí pouhé dva body a v pøípadì vítìzství je mùže pøeskoèit. „Díky vıhøe v Brnì jsme se udrželi v dostøelu špièky. Pokud se chcete držet v tabulce nahoøe, každı zápas bude dùležitı. Baník má nespornì velmi kvalitní manèaft,“ konstatoval libereckı trenér Pavel Hoftych s odkazem na páteèní zápas v Brnì, kterı jeho tım po velmi dobrém vıkonu vyhrál 3:0.

Online reportហve støedu v 16 hodin

Libereètí fotbalisté pìt kol za sebou neprohráli a v pøípadì vítìzství by se pøiblížili ètvrtému Slovácku na rozdíl dvou bodù. „Je urèitì super, že jsme v tabulce na dostøel pøedním pøíèkám. Každé body budou dùležité. Ve støedu si to rozdáme s Baníkem, kterı má stejné ambice a uvidíme, kdo je na tom lépe,“ øekl útoèník Michael Rabušic, kterı je se sedmi góly nejlepším libereckım støelcem.

Ostrava ze tøí jarních zápasù dvakrát remizovala a jednou prohrála. Pøed tıdnem mìla možnost dostat se na ètvrtou pøíèku pøed Slovácko, jenže mu doma podlehla 1:2. Nyní je Baník v podobné situaci. V pøípadì vítìzství pøeskoèí pátı Liberec... „To musí bıt naše motivace,“ prohlásil ostravskı trenér Luboš Kozel. „A také to, že jsme minulé tøi zápasy nevyhráli, že jsme letos ještì neuspìli.“

Kouè upozornil, že Libereètí hrají podobnì jako Slovácko. „Mají kvalitní defenzivu, pracovité, dùrazné a soubojové hráèe,“ podotkl. „K tomu mají dva rychlé køídelní útoèníky, kteøí využívají volnı prostor. Na to si budeme muset dát pozor a vyrovnat se jim. Uvìdomujeme si i to, že jsme teï dvakrát doma nezvítìzili.“

Je na ostravskıch hráèích znát únava z nároèného programu, kterı obnáší ètvrtı zápas bìhem jedenácti dnù? „To ukáže utkání, ale minule ve Zlínì jsme kondiènì ani pohybovì nevypadli špatnì. Horší to bylo se Slováckem,“ odpovìdìl Kozel, kterı pøipustil, že oproti sobotním duelu ve Zlínì (1:1) dojde v sestavì ke zmìnám. „Nìkteøí stìžejní hráèi ve Zlínì nenastoupili. Hlavnì vìøíme, že budeme mít lepší herní projev než se Slováckem.“

Football news:

Tuchel-Werner: Timo, you play on the right. You've been playing left for a quarter of an hour. Don't you understand?
Liverpool are 7 points behind the Champions League zone, 8 points behind the lost ones
Neymar can play against Barcelona for about 30 minutes
Benfica offers Diego Costa a 2-year contract with a salary of 3 million euros per year
Thierry Henry: Pep is obsessed with tactics. He sees and wants to change so many things that it can be a problem
Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher