Czech Republic

Florbalisté Otrokovic věří, že jim k záchraně pomůžou i lotyšští junáci

„Poznáváme se. Trénovali s námi jen tıden, chce to èas. Ale už ukázali, že na na tom jsou hernì a pohybovì dobøe. Mají velkı potenciál. Mohli by bıt pøínosem,“ vìøí šéf otrokovického klubu Karel opek, kterı od minulého tıden také trénuje superligové áèko.

Jejich pøíchodu do Otrokovic pomohla souhra nìkolika okolností. Pøednì pandemie koronaviru a proticovidová opatøení rižské vlády. „V Lotyšsku je florbal v lockdownu,“ poznamenal opek.

A protože tamní juniorská reprezentace se má zúèastnit na pøelomu dubna a kvìtna mistrovství svìta v Brnì, hledají hráèi možnosti kvalitní pøípravy, kde se dá.

„Ètyøi z nich se objevili ve Vítkovicích, které nám tøi nabídly,“ pøiblížil šéf Panterù.

Od minulého tıdne tak dojíždìjí z Ostravy do Otrokovic obránci Reinis Rudzitis, Rudolfs Vilmanis a útoèník Valters Lapinš. Pùvodnì mìli s Pantery jen trénovat, nakonec se dostali na seznam superligovıch hráèù.

„Ve chvíli, kdy jsme mìli potíže se sestavou, jsme se rozhodli, že tímto zpùsobem rozšíøíme kádr,“ prohodil opek na adresu florbalovì exotickıch posil. „Zaplatili jsme mezinárodní federaci poplatky, zaregistrovali je na naši unii. Minimálnì do mistrovství svìta budou hrát za nás.“

Pokud tedy budou mít vıkonnost. Panteøi mají dostatek hráèù, ale ne vısledky. A právì zvıšená konkurence plus nástup šéfa klubu na trenérskou lavièku mají soužící se mužstvo pozvednout ze dna superligy a pøipravit ho na oèekávané play down.

„Zmìnili jsme pravidla hry. Podle nasazení v tréninku dìláme v pátek nominaci na víkendové zápasy,“ øekl opek, kterı pøi své trenérském debutu musel skousnout porážku 0:2 v Liberci. „Máme dva cíle. Dlouhodobım je záchrana, krátkodobım bıt v každém dalším zápase lepší.“

Pomùžou je naplnit i mladé lotyšské pušky?

Football news:

Spartak-2 coach Pilipchuk about Roche: I liked it. The qualification of the player is visible
Ronaldo ranked in the top 3 scorers of Juventus in Serie A in the XXI century (71 goals). He overtook Dybala
Rostov did not file a protest against the result of the match with Zenit. Replay is not possible (SE)
Ronaldo hit the wall twice with a free kick in the game against Verona. He has 66 shots and 1 goal in Juve
Andrea Pirlo: The young Juve players didn't understand the importance of the details. I asked Ronaldo and Alex to talk to them, but it was not enough
Verona coach: We only gave Juve one chance to score, and it's not easy when they have Chiesa and Ronaldo
Ronaldo has 47 goals in the last 47 games in Serie A