Czech Republic

Extraliga volejbalistů chystá šlágr, Budějovice hostí Karlovarsko

Èeské Budìjovice zároveò budou hájit domácí neporazitelnost. Ve sportovní hale tým trenéra René Dvoøáka vyhrál všech devìt duelù, neztratil ani bod a dovolil soupeøùm jen tøi sady. Naposledy Jihostroj pøehrál pátý celek tabulky Ústí nad Labem 3:0.

„Sice to podle výsledku vypadá jednoduše, ale druhý a tøetí set byl kvalitní z obou stran. Nakonec jsme mìli lehce navrch,“ myslí si èeskobudìjovický kapitán a blokaø Radek Mach. Hned v sobotu ve stejný èas nastoupí Jihostroj v Odolenì Vodì.

Karlovarsko se naladilo dvìma výhrami nad Lvy

Devìt výher v øadì drží volejbalisty Karlovarska bezpeènì v èele extraligové tabulky s šestibodovým náskokem. Poslední dvì byly s pražskými Lvy. Nejprve doma 3:0 a hned druhý den v Praze 2:3.

Po páteèní tøísetové výhøe uspìl v sobotu vedoucí tým tabulky na soupeøovì palubovce až v tie breaku. Svìøenci trenéra Jiøího Nováka zvítìzili po dvou a pùl hodinách. Nevídaný obrat pøedvedli v závìru, kdy prohrávali už 14:9.

„Ze strany Lvù vyhraný set, sami si ho nakonec prohráli. Ztrátu neudìlali pìtkrát,“ pøiznal karlovarský kapitán Lukáš Ticháèek. Celkovì to podle nìj byl velice divný zápas. „Kdyby nevyšel ve tøetím setu tak dobrý servis Mihajlovièovi, kde udìlal obrovskou sérii v jednom postavení, kde nám fakt zaškodil, tak by zápas vypadal jinak. Takže gratuluju klukùm, protože jsme si to vybojovali.“

„Vítìzství nám trošku spadlo z nebe,“ pøidal se trenér Jiøí Novák a pokraèoval v hodnocení. „Pro nìkteré hráèe nová hala, takže jsme si to potøebovali osahat, tomu odpovídá poèet chyb na servisu. My jsme domácí tolik nezatlaèili a prostì se nám hùø hrálo. Ve ètvrtém setu jsme se parádnì zvedli, domácí to trochu zdramatizovali nìjakými esy na servisu a tie break byl zase obrácenì.“

Football news:

Antonio Cassano: Juve bought Ronaldo to win the Champions League, but the results got worse. They took Serie A without him
Manchester United could buy Pau Torres from Villarreal. Kunde from Sevilla is too expensive
Lautaro Martinez: I negotiated with Barca, but that's in the past. I will sign a new contract with Inter
Miguel Veloso: Ronaldo is like Jordan, he's a legend. Cristiano will be the best scorer in the history of football
Dallas Hara forward: If Messi goes to MLS, I will kiss his feet
Manchester United are ready to consider offers for De Gea and Martial. Henderson wants to leave if the Spaniard stays
Carlos Bianchi: Messi is still able to dribble the whole team in some games. He is unique, like Ronaldo and Zlatan