Czech Republic

El Clásico je tady. Zoufalý Real versus Barcelona s Messim čekajícím na gól

Messiho období sucha pøedstavuje 425 minut odehraného èasu, což je jeho nejdelší pùst v zápasech s Realem Madrid od roku 2014.

Tøiatøicetiletı argentinskı útoèník se v El Clásiku trefil naposledy v kvìtnu 2018, od té doby tøikrát vyšel naprázdno ve španìlské lize, dvakrát v poháru a z jednoho zápasu jej vyøadila zlomenina ruky. 

Barcelonskı kouè Ronald Koeman nicménì vìøí, že se Messi rozpomene na svoji unikátní bilanci v ligovıch zápasech s Realem. Ve 27 utkáních totiž vstøelil 18 gólù a na devìt pøihrál. V prùmìru má tedy bilanci jednoho bodu na zápas.

„Leo ukázal, že je poøád hladovı po gólech. Pracuje na sobì, na tom, aby byl v dobré formì, a myslím si, že mùže bıt ještì lepší. Jsem velice rád, že je souèástí tımu, jeho pøístup je pøíkladnı,“ uvedl nizozemskı kouè.

„Budu rád, když se prosadí i v zápase s Realem, kde už delší dobu na gól èeká,“ doplnil po úterní vıhøe Barcelony v Lize mistrù nad Ferencvárosem Budapeš. V nìm Messi vstøelil gól a stal se prvním hráèem, kterı v milionáøské soutìži skóroval v šestnácti roènících v øadì.

V úvodních ètyøech duelech španìlské ligy se ale Messi trefil pouze jednou. Horší bilanci mìl jen v úvodních ètyøech zápasech sezony 2005/06, kdy neskóroval vùbec. Možná i kvùli tomu Barcelona v posledních dvou ligovıch duelech neuspìla, se Sevillou doma remizovala 1:1 a v Getafe prohrála 0:1.

Strážce branky Realu Madrid Thibaut Courtois (v modrém) kryje míè do náruèe...

Fanoušky Barcelony navíc trápí další nelichotivá série. Od bøezna 2015 dokázala na Camp Nou vyhrát jedinı ze sedmi zápasù s Realem. V øíjnu 2018 zvítìzila 5:1, u èehož ale kvùli zlomeninì ruky Messi chybìl. Argentinec proto èeká na domácí vıhru v El Clásiku už pìt a pùl roku.

„Messi je poøád Messi, nemyslím si, že by mìl problémy se støílením gólù. Možná je to tím, že po krátké pøestávce mezi sezonami potøebuje èas,“ myslí si jeho sedmnáctiletı kolega z útoku Anssoumane Fati.

Pøíznivce Barcelony ale mùže høát fakt, že Real v posledním tıdnu dvakrát ostudnì selhal na domácí pùdì. Minulou sobotu prohrál 0:1 s ligovım nováèkem z Cádizu, ve støedu pak v Lize mistrù podlehl 2:3 Šachtaru Donìck. V milionáøské soutìži prohrál navíc už potøetí v øadì, což se mu stalo naposledy v roce 1986.

„Nemùžeme ztrácet èas tím, že se budeme litovat. Je dobøe, že se Clásico blíží. Nezapomnìli jsme hrát fotbal. Zápas s Barcelonou je vždycky speciální a my budeme pøipraveni,“ uvedl záložník Realu Luka Modriè.

„Máme zápas každé tøi dny, ale to není vımluva. Musím najít to, co nás zase uèiní silnımi, a budeme vyhrávat. A mám na to jenom pár dní,“ doplnil jej kouè Zinédine Zidane.

Football news:

Manchester City reached the 1/8 final of the Champions League
The world says goodbye to Maradona. Even the English forgot about the Hand of God and recognized the greatness of the legend
Mourinho bought the Hamon Region for 500 pounds. He promised this if the defender does not beat Mahrez
River paid tribute to Maradona. Diego played for the club's superclasico Rivals
Unknown stories about Diego: as a child, there was not enough food for the whole family, my mother skipped dinner, at the first job I poisoned cockroaches
Pele on Maradona's death: I lost a great friend and the world is a legend
Due to Maradona's death, Boca juniors' playoff game in the Copa Libertadores was postponed for a week