Czech Republic

Egyptští policisté vystoupili polonazí. Jako Gay Pride dobré, vtipkují lidé

Na dvouhodinové pøehlídce se divákùm pøedstavilo asi patnáct set kadetù, kteøí ukázali své svalstvo pøi sklapovaèkách, tahání džípù nebo rozbíjení betonu kladivem. Další rekruti zase pod vodou v bazénu montovali zbranì.

V jednu chvíli se na speciálních vozech ukázalo nìkolik set mladíkù bez trièek, kteøí pózovali s naolejovanou hrudí. Tento okamžik pøitáhl na internetu nejvíce pozornosti. Diskutéøi podívanou pøirovnávali k prùvodu LGBT Pride, jenž oslavuje homosexuální, bisexuální a transgender kulturu.

Svalnatí muži na lodích a autech:

Uživatelùm Twitteru prùvod také pøipomnìl americkou hudební skupinu Village People, která na svá vystoupení oblékala okázalé kostımní kreace. „Egyptskı Pride letos vypadá velmi dobøe,“ napsal jeden z diskutérù. 

„Egyptská policejní promoce, nebo prùvod homosexuálních striptérù? O tom musíte rozhodnout sami,“ okomentoval událost další uživatel.

„Tato egyptská policejní pøehlídka absolventù mì témìø donutila vyplivnout snídani. Ironie oèividnì neexistuje ani v Egyptì. Jako jejich první Gay Pride událost to ale není špatné,“ konstatoval další. 

LGBT komunita èelí represím a kontrolám

Podobnost s akcí na podporu sexuálních menšin pøitáhla pozornost vzhledem k faktu, že místní režim LGBT komunitu nadále pronásleduje.

Organizace Human Rights Watch (HRW) v øíjnu uvedla, že egyptská policie a Národní bezpeènostní agentura svévolnì zatıkají homosexuální, bisexuální a transsexuální obyvatele, drží je v nelidskıch podmínkách a systematicky je podrobují špatnému zacházení vèetnì muèení nebo podnìcují spoluvìznì k jejich zneužívání.

„Policie bìžnì zatıká na ulicích lidi na základì toho, jak prezentují svou pohlavní identitu. Potom jim nezákonnì odebere telefon a prohledá jejich sociální sítì nebo seznamovací aplikace,“ uvedla HRW.

„Prokurátoøi poté použijí tento obsah k ospravedlnìní dlouhodobého zadržení,“ dodala organizace s tím, že zdokumentovala øadu pøípadù muèení, opakovaného bití a sexuálního násilí v policejní vazbì.

Aèkoliv homosexualita není podle egyptskıch zákonù trestná, policie zatıká lidi, které podezírá z provozování dobrovolného stejnopohlavního sexuálního styku. Tito lidé pak èelí obvinìní z nemorálního chování, prostopášnosti nebo rouhaèství.

Football news:

Chiesa scored for the first time for Juventus-Dynamo Kyiv
Griezmann scored for the first time in 3 consecutive games for Barca. He has 5 goals in his last 7 matches for the club
Braithwaite has scored 5 (4+1) points in Barca's last 3 games. He had not scored in 13 games before
Pavel Nedved: Juventus doesn't depend on Ronaldo. Any team will miss such a player
Holand and Jan will not play Lazio due to muscle injuries
Van Persie about meeting Maradona: he kissed my left foot and said it was the same as his
Bale doesn't need to prove anything. His presence inspires the Tottenham players. Davis on the midfielder