Czech Republic

Eden viděl velké návraty i slibné premiéry. A góly do silvestrovských pořadů

„Musím soupeøe pochválit, nebyl to tım, kterı by zalezl pøed vápno a jen odkopával míèe. Dokud jim staèily síly, tak se nás snažili napadat,“ opáèil asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl.

Slavia do utkání namíchala koktejl z mladıch odchovancù, fotbalistù bojujících o základní sestavu a z opor, které se vracejí po zdravotní pauze. „Tyto zápasy se soupeøi z nižších soutìží bıvají ošemetné, ale hráèi jako Kúdela, Tecl èi Masopust svım zápalem strhli i ostatní, a to byl ten nejdùležitìjší vzkaz z dnešního zápasu,“ øekl Köstl.

Logicky chválil ofenzívu, kde vyzdvihl pøínos mladıch hráèù z B-tımu. Na druhou stranu pøipustil: „Dozadu možná došlo v nìkterıch momentech k podcenìní, ale bylo to až za rozhodnutého stavu.“

Podobnì se spokojenost s kritikou mísila i v hodnocení z druhé lavièky. „První pùle byla hrùzostrašná, ale cením si toho, že jsme se dokázali po pøestávce trochu zvednout a dát tøi góly,“ øekl v televizním rozhovoru kouè Geòo a pøipomnìl, že jeho tım ještì nastøelil bøevno a dostal se do další velké šance. „Na druhou stranu z gólù, co jsme dostali, by se jich pìt mohlo vysílat na Silvestra. Dali jsme si je sami. Bohužel, ale i to pøináší únava, ke které nás donutili.“

Rozdíl mezi tımy se stejnım jménem ale rozdílnou kvalitou vystihl hostující obránce Ludvík Tùma: „Je to jinı vesmír. V televizi to vypadá rychle, ale kdo si to nezkusil, tak nemùže pochopit, jaké to je doopravdy. Pro nás je to ohromná zkušenost a jsme rádi, že jsme tady mohli bıt.“

Frajer Tecl a Višinskı jako pøíští Sima

Totéž si mohli øíct mnozí hráèi i na opaèné stranì høištì. Napøíklad Stanislav Tecl, kterı se vrátil po zdravotních problémech a dal ètyøi góly, èi sedmnáctiletı Denis Višinskı, kterı pøi debutu v A-tımu dvì branky dal a na ètyøi nahrál.

„Na Slavii není jedinı èlovìk, kterı by to Standovi nepøál. Je dùležitou souèástí kabiny a i v momentech, kdy nehraje, se chová jako frajer. Jeho pøístup, to je velká škola i pro nás trenéry,“ poklonil se Köstl pøed Teclovımi fotbalovımi i lidskımi kvalitami.

A na téma talentovaného Višinského dodal: „V prvních pìti minutách se trochu zapekl, protože dlouho nehrál soutìžní utkání, ale rychle se rozkmital. Je to hráè s neskuteènım fotbalovım myšlením, kterı by mohl prožít podobnı raketovı start jako Sima.“ 

Po delší zdravotní pauze do pohárového utkání naskoèil také Petr Ševèík, ale v závìru utkání musel odstoupit s novım problémem. A zranìní vyøadilo navíc ještì Berana a Traorého. Podle Jaroslava Köstla si všichni stìžovali na problémy s koleny a odjeli na vyšetøení. „Snad to nebude nic vážného,“ pøeje si kouè.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield