Czech Republic

Dvořák se v třetím závodě SP dvojbobů v Siguldě zlepšil na šesté místo

Dvoøák s Noskem, kteøí byli v Siguldì pøedloni ètvrtí, oproti pøedchozím závodùm v obou jízdách zrychlili. Po prvním kole patøilo Èechùm dokonce páté místo, v druhé jízdì se ale vıraznì zlepšil jeden z nìmeckıch favoritù Johannes Lochner a odsunul je o jednu pøíèku. V prùbìžném poøadí SP je Dvoøák osmı.

Také tøetí závod v Siguldì se stal koøistí nejvìtší hvìzdy Francesca Friedricha. Nìmeckı mistr svìta a olympijskı vítìz byl sice po první jízdì druhı za úøadujícím evropskım šampionem Oskarsem Kibermanisem, pak ale zajel rekord dráhy a Lotyše na jeho domácí trati porazil o rovnou desetinu sekundy. Tøetí místo osadil Švıcar Simon Friedli a navázal na dvì bronzové pøíèky z minulého víkendu krajana Michaela Vogta, jenž dnes skonèil až osmı.

Dvoutıdenní program v Siguldì zakonèí nedìlní ètvrtı závod. V prosinci pak èekají bobisty další ètyøi závody bìhem dvou víkendù v Innsbrucku.

Football news:

The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League
Kovac on Golovin's 2 assists: I am very happy with his performance
Benteke could move from Crystal Palace to West Brom
En-Nesiri is the 1st Sevilla player in 81 years to score a hat-trick in 2 consecutive La Liga home games
Real Madrid coach Bettoni about 4-1 with Alaves: A well-deserved win. Zidane is very happy with the game
Benzema is about 4:1 with alavesa: a Good game is important for confidence. After a tough week, Real Madrid are on the right track