Czech Republic

Dvacetiletý mladík uškrtil babičku kvůli penězům a šperkům, dostal 17 let

Osmdesátiletou ženu uškrtil, vzápìtí jí ukradl peníze a šperky. Vraždu podle kriminalistù plánoval, hrozilo mu 15 až 20 let vìzení, pøípadnì vıjimeènı trest.

Muž si podal odvolání jen do vıroku o trestu. Podle soudcù z vrchního soudu není trest nepøimìøenì vysokı, aby jej soud snižoval.

„Na jedné stranì jsou zde polehèující okolnosti, a to, že èin spáchal ve vìku blízkému vìku mladistvého a k èinu se plnì doznal. Na druhou stranu mu pøitìžovalo to, že trestnı èin provedl lstivì a na starší osobì a spáchal více trestnıch èinù,“ øekl mluvèí soudu Stanislav Cik.

Tìlo ženy našli policisté loni v prosinci. Vyšetøování kriminalistù od zaèátku smìøovalo k tomu, že pachatel je pøíbuznı obìti, což se i potvrdilo. Policie mladého muže zadržela tøi dny po vraždì.

Mladík policistùm øekl, že potøeboval peníze. Ukradl asi 15 tisíc korun a zlaté šperky, které dal do zastavárny. Peníze následnì použil pro vlastní potøebu. Èást podle policie prohrál na automatech, za nìco koupil drogy.

U krajského soudu vyšlo najevo, že nezamìstnanı mladík se vloupal do domu babièky již døíve, o nìkolik tıdnù pozdìji se sem vrátil s úmyslem vraždit.

Babièka jej pozvala dál a ve chvíli, kdy se otoèila, pøehodil jí pøes hlavu škrtidlo a škrtil ji asi ètvrt hodiny. Poté si zavolal taxi a odjel peníze utratit. Èást zlata ze zastavárny se policii podaøilo zajistit. Muž byl v minulosti jednou soudnì trestanı pro majetkovı delikt.

Football news:

Neuer on winning the German super Cup: scoring 3 goals is always impossible. Fortunately, Kimmich scored
Vasin's agent that the ex-coach of Khimki Gunko refused the player: I don't know anything about it. Maybe he was offered a taxi driver
Shomurodov will sign a 4-year contract with Genoa. Medical check - up-on Friday
Vinicius was offside, but the ball was last touched by a Valladolid defender. Ex-referee Andujar Oliver on Real Madrid's goal
Muller is the most decorated German in history. Won the 27th trophy and overtook Schweinsteiger
Pep Guardiola: city are still far from their best form. We have dropped 10 players
Zidane on Jovic's future: anything can happen. I can't say anything until the window closes