Czech Republic

Druhá vlna na postupu. Denní maxima hlásí celá střední Evropa vyjma Německa

Slovensko v úterı zaznamenalo rekordní poèet novì potvrzenıch pøípadù, když pøibylo 2202 nakaženıch. Provedeno bylo pøes 13 800 testù, což je druhı nejvyšší poèet za jeden den od propuknutí pandemie.

Bratislava ve snaze odhalit ohniska nákazy pøipravuje plošné testovaní obyvatel. Podle premiéra Igora Matovièe kvùli šíøení nákazy ve høe zùstává i zavedení celostátní karantény, takzvaného lockdownu.

V Polsku ministerstvo zdravotnictví oznámilo rekordních 10 040 novıch infekcí. Koronavirem se v 37 milionovém Polsku celkem nakazilo 202 579 lidí, z nichž 3 851 lidí zemøelo.

Mluvèí ministerstva zdravotnictví uvedl, že kapacita nemocnièních lùžek pro pacienty s covidem-19 je okolo 17 000. Pro pøípad, že pro nemocné nebude ve zdravotnickıch zaøízeních dostatek místa, pøipravuje Polsko hlavnì ve velkıch mìstech polní nemocnice.

Také Rakousko a Švıcarsko zaznamenaly nejvyšší denní pøírùstky potvrzenıch pøípadù nákazy od poèátku epidemie.

V Rakousku, které má asi 8,9 milionu obyvatel, infekce koronavirem prokázala u více než 69 400 lidí. S covidem-19 zemøelo 925 lidí. Pøes 52 600 lidí se viru SARS-CoV-2 zbavilo. V nemocnicích je nyní 960 pacientù s covidem-19, z toho 147 na jednotkách intenzivní péèe. Nejvíce postiženou spolkovou zemí zùstává hlavní mìsto Vídeò.

Ve Švıcarsku pøibylo 5 596 infikovanıch, podle švıcarského Spolkového zdravotního úøadu je nyní pozitivních 19,8 procenta všech testovanıch. Celkem se ve Švıcarsku, které má zhruba 8,5 milionu obyvatel, a v Lichtenštejnsku, v nìmž žije asi 38 000 lidí, od poèátku epidemie nakazilo 91 763 lidí. S covidem-19 jich 1856 zemøelo.

V Nìmecku za posledních 24 hodin pøibylo 7 595 pøípadù. Pøírùstek je jen o málo nižší než dosud rekordní bilance 7 830 infikovanıch ohlášená v sobotu, informoval ve støedu Institut Roberta Kocha.

V pøedchozím dni bylo v Nìmecku, které má 83 milionù obyvatel, registrováno 6 868 pøípadù koronavirové nákazy a 47 úmrtí s covidem-19. Støedeèní nárùst poètu nakaženıch je vıraznì vyšší ve srovnání se støedou minulı tıden, kdy se poèet infikovanıch zvıšil o 5 132.

Také slovinské a chorvatské úøady ve støedu oznámily nejvyšší denní pøírùstky poètù nakaženıch.

V Chorvatsku testy koronavirus potvrdily u dalších 1 424 lidí. Chorvaté musí podle vládních naøízení nosit roušky ve vnitøních prostorech, omezené jsou poèty návštìvníkù v barech a restauracích a shromáždìní více než 50 si vyžadují povolení úøadù.

Ve Slovinsku zaznamenali 1 503 novıch pøípadù, což je bezmála dvakrát více než minulı tıden, kdy Lublaò oznámila pøedchozí rekordní bilanci, píše agentura DPA. Zemì tento tıden vyhlásila na 30 dní stav nouze a zavedla zákaz vycházení mezi devátou hodinou veèerní a šestou ranní.

Itálie a Španìlsko v úterı ohlásily pøes 10 000 novıch pøípadù nákazy.

Šedesátimilionová Itálie zaznamenala 10 874 novıch pøípadù, celkem více než 400 000. Nejpostiženìjším italskım regionem je nadále desetimilionová Lombardie a Kampánie, které požádaly vládu o vyhlášení zákazu noèního vycházení na svém území. Omezení chystají i další italské kraje.

Španìlsko se zhruba 47 miliony obyvatel hlásí 13 873 infikovanıch za poslední den, èímž se celkovı poèet pøípadù koronaviru v zemi od zaèátku epidemie pøiblížil k jednomu milionu lidí. Kvùli rùstu poètu nakaženıch obì zemì zvažují zpøísnìní opatøení.

Po úterním setkání s italskım premiérem Giuseppem Contem v Øímì potvrdil španìlskı premiér Pedro Sánchez možnost, že jeho vláda zavede nová omezení. „Španìlská vláda uvažuje o zavedení celostátních opatøení, ale ve spolupráci s regiony,“ uvedl premiér. Mezi zvažovanımi opatøeními je zákaz noèního vycházení v madridské autonomní oblasti.

Situace se vıraznì zhoršuje také ve Francii, kde se za posledních 24 hodin objevilo více než 20 000 novıch pøípadù. Už minulı tıden tuto hranici pøekroèila pìtkrát a dvakrát dokonce francouzské úøady zaznamenaly více než 30 000 novì nakaženıch.

Nadále prudce roste poèet hospitalizovanıch s covidem-19. Aktuálnì francouzské nemocnice peèují o 12 458 pacientù s touto nemocí. Na jednotkách intenzivní péèe leží 2177 nakaženıch, což je o 78 více než pøedchozí den.

Football news:

Neymar on reuniting with Messi: next year we have to do it
Scott Micromini: I hope Manchester United will win Leipzig and away
Lampard on whether Giroud will start in the Premier League: we'll See. Forward scored 4 goals for Sevilla
Lucescu after 0:3 with Juve: Dynamo is learning, getting experience and should go to the eurovesna
You can't be half-pregnant and half-make the playoffs. Tuchel on PSG's chances in the Champions League
Barcelona first ever Champions League penalty kick in 5 consecutive rounds
Almost pregnant doesn't mean pregnant. This is Tuchel's metaphor about PSG's chances for the Champions League play-offs: we explain their alignment with Manchester United and RB