Czech Republic

Druhá liga: Hradec poprvé prohrál, pokračuje vítězná jízda Třince

Zápas v Hradci vıraznì poznamenala situace ze 4. minuty, kdy po vzdušném souboji a následném pádu na zem zapadl jazyk prostìjovskému Danielu Bialkovi, kterého musela záchranka odvézt do nemocnice. I kvùli tomu byl první poloèas nastaven o deset minut.

Ve 27. minutì rozhodl o vıhøe Hanákù Jakub Kopøiva, kterı promìnil pokutovı kop. Hradci k vyrovnání nepomohl drtivı tlak ani vylouèení prostìjovského Solomona Omaleho v 73. minutì, dvakrát v zápase trefil tyè a jednou bøevno. Prostìjov vyhrál pátı z posledních šesti zápasù a bodovì se dotáhl na tøetí Žižkov.

Viktoria po dvou vıhrách pod novım kouèem Davidem Vavruškou podlehla v azylu na pražském Proseku Dukle, která uspìla po pìti pøedchozích zápasech bez vítìzství. Tøetí z posledních ètyø duelù vyhrála Líšeò, která zvítìzila nad Táborskem po vlastním gólu Jakuba Navrátila z 86. minuty.

Ètvrtou vıhru v øadì a pátı zápas bez prohry zaznamenali v Ústí nad Labem fotbalisté Tøince, kteøí pøitom úvodních pìt ligovıch zápasù prohráli. Angažmá nìkdejšího reprezentaèního kouèe Straky tak vychází na jednièku, Slezané se v tabulce bìhem posledních pìti kol posunuli z posledního na osmé místo.

Góly:

Góly:
29. Fábry
85. Ugwu

Sestavy:
Švenger – Urbanec, Žežulka, Pudil, Muleme – Jaroslav Diviš (85. Nabijev), D. Richter, Skopec, Súkenník (57. Mashike Sukisa) – Zoubele (77. Auer), Batioja.

Sestavy:
F. Rada – Piroch, Dancák, Fišl, Krunert – Doumbia (88. Jakab), Kovernikov (61. Hadašèok), Preisler (77. Ugwu), Ayong, Fábry (88. Buchvaldek) – D. Souèek.

Náhradníci:
K. Hrubeš – Bøezina, Auer, Nabijev, Øezáè, Tusjak, Mashike Sukisa.

Náhradníci:
Kinskı – Buchvaldek, Jakab, Hadašèok, Ugwu, Kim, Kova¾.

Žluté karty:
58. Mashike Sukisa, 90. Pudil

Žluté karty:
7. Ayong, 54. Kovernikov, 59. Fišl, 83. Hadašèok

Rozhodèí: Zelinka – Novák, Bureš

Góly:

Góly:
86. Navrátil (vla.)

Sestavy:
Slávik – Dybala, Havrda (64. P. Plachı), Navrátil (C), Penc – M. Kuèera, Ndiaye, Vozihnoj (70. Majka), Boula (88. Musiol) – Tolno, Èapek.

Sestavy:
Veselı – O. Ševèík (C), Jeøábek, Krška (90. Šenk), Kuèera – Lutonskı, Málek, Pašek, Matocha (77. Minaøík) – T. Machálek (65. Rolinek), Silnı (65. Szotkowski).

Náhradníci:
Zadražil – Brabec, Icha, P. Plachı, Musiol, Schramhauser, Majka.

Náhradníci:
Vítek – Bednáø, Šenk, Szotkowski, Minaøík, Demeter, Rolinek.

Žluté karty:
17. Penc, 80. Boula

Žluté karty:
30. Silnı

Rozhodèí: Matìjèek – Antoníèek, Lakomı

Góly:

Góly:
27. Kopøiva

Sestavy:
Ottmar – Mejdr, Donát, J. Král, Urma (75. Samko) – Soukeník (55. Kateøiòák), Kodeš – Záviška (55. F. Novotnı), P. Dvoøák, Vlkanova (C) – Prekop (55. Vašulín).

Sestavy:
Mucha (C) – Šmehyl, Bala, Bialek (9. Sus), Seèkáø (46. Støíž) – Kopøiva, Omale, Zapletal (46. Spáèil) – Matoušek, Zikl (75. Rolinc), Jurásek (85. Píchal).

Náhradníci:
Mach – F. Èech, Kateøiòák, Leibl, F. Novotnı, Samko, Vašulín.

Náhradníci:
Bréda – Píchal, Rolinc, Spáèil, Støíž, Sus, Šteigl.

Žluté karty:
90. Samko

Žluté karty:
20. Seèkáø, 44. Omale, 45+7. Mucha, 58. Støíž, 90+2. Šmehyl

Èervené karty:

Èervené karty:
71. Omale

Rozhodèí: Pechanec – Vlèek, Váòa

Sestavy:
Tvrdoò – Strada, Brak, Hudec, Písaèka (73. Chodora) – M. Bílek (57. Èièovskı), J. Peterka (C) – Emmer (57. Kušej) – Bazal, Šilhan (57. Koubek), Cantin (46. Prošek).

Sestavy:
Pastornickı – Celba, Gáè, Janošèín, Javùrek (16. Bolf) – R. Vanìk I., Habusta – Samiec (83. Foltyn) – Stáòa (76. Weber), Akulinin, Cienciala.

Náhradníci:
D. Nìmec – Chodora, Koubek, Prošek, Hampl, Èièovskı, Kušej.

Náhradníci:
Ciupa – Puchel, Weber, Foltyn, Bolf, Ngimbi, Šteinhübel.

Žluté karty:
9. Písaèka, 46. Hudec, 64. Brak

Žluté karty:
65. R. Vanìk I., 75. Celba, 90+4. Foltyn

Rozhodèí: Klíma – Kubr, Leška; delegát: Tasch; technickı delegát: Andrejs

Poèet divákù: hráno bez divákù

Góly:

Góly:
72. Kocourek

Sestavy:
Èíž – Køišál, Štefánek, T. Vlèek, Horák (81. Tureèek) – Èerv, Lacko (C) – T. Svoboda (46. Peøina), Shudeiwa (84. Ševèík), Smejkal – Arroyo (78. Araujo-Wilson).

Sestavy:
A. Richter – Lehoczki, Kouøil, Zbrožek, Heppner (69. Hasil) – Ondráèek – Schön (34. M. Kubista), Bláha, Kocourek, Rudnytskyy (C) – Šimon (78. Kubr).

Náhradníci:
Jágrik – Pojeznı, Peøina, Tureèek, Ševèík, Araujo-Wilson, Køivánek.

Náhradníci:
Vaòák – Hasil, Kubr, Minsung, Daniel Novák, M. Richter, M. Kubista.

Žluté karty:
71. Lacko, 79. Èíž

Žluté karty:
82. Kubr, 88. A. Richter

Rozhodèí: Machaè – Melichar, Šimáèek

Góly:
12. Doèekal

Góly:
68. Diamé
88. Daniel Kozel

Sestavy:
Babka – Èejka, Šandera, Doèekal, Košút – Januška (69. Køíž), Alexandr, Drobílek, Èernı /C/ (72. Vanìk), Kubala – Králíèek (83. Vandas).

Sestavy:
Vliegen – Sváta, Štochl, Broukal – Vrána (60. Daniel Kozel), Blecha, Prùcha, Svoboda – Janda /C/ (60. Ogiomade), Dias (90+1. Firbacher), Èervenka (56. Diamé).

Náhradníci:
Otáhal – Burda, Vejvar, Vojta.

Náhradníci:
Øehák – Zukal, Zinhasoviæ.

Žluté karty:
22. M. Èernı

Žluté karty:
65. J. Štochl

Rozhodèí: Cieslar – Mojžíš, Hurych

Poèet divákù: 30

Góly:
6. D. Hašek

Góly:

Sestavy:
Mrázek – D. Hašek, Drahoš, Krištof, Hlavsa – Trávníèek, Kesner (81. D. Breda), Verner, Sokol – Mužík (77. Kang-hjon), Rybièka.

Sestavy:
Halouska – Sukup, Štrbák, Vincour (57. Ilko), R. Buchta – Vasiljev, Kopièár (71. J. Šašinka), Lahodnı, Kania (65. Klusák) – Harba (71. Martin Holek) – Žák.

Náhradníci:
Zíma – D. Breda, T. Dostálek, J. Havlena, Nikodem, Kang-hjon, Látal.

Náhradníci:
Maòák – Ilko, Helebrand, Klusák, Martin Holek, J. Šašinka, Pøerovskı.

Žluté karty:
61. Kesner, 70. Verner, 90. Drahoš

Žluté karty:
71. Ilko, 85. Vasiljev, 88. Klusák

Rozhodèí: Machálek – Matoušek, Slavíèek

KLUBZVRPSB

Football news:

Lampard will be sacked if Chelsea's results don't get better soon. Allegri and Tuchel are Interested (Sky Sports)
Cristiano Ronaldo: I am very happy with my fourth title in Italy. This is the Juventus we love! 🏆
Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans