Czech Republic

Doplaťte televizní práva, žádá italská fotbalová liga

Èástku ve vıši zhruba 220 milionù eur (šest miliard korun) mìly kluby údajnì dostat na zaèátku kvìtna. 

Placená televize SKY, streamovací služba DAZN a agentura IMG ale úhradu splátky pozdržely. Tøíletá smlouva, jež po pøíští sezonì vyprší, zaruèuje klubùm pøíjem 1,3 miliardy eur (35,5 miliardy korun).

„Vıkonnı vıbor Serie A potvrzuje, že smluvní podmínky musí bıt respektovány,“ uvedli zástupci ligy v prohlášení.

Podle døívìjších informací navrhli majitelé vysílacích práv zástupcùm ligy nìkolik variant øešení situace vèetnì odložení èi snížení splátky za období, v nìmž se nehraje. Ti to ale odmítli.

Football news:

Martial became the tenth Manchester United player to score 50 goals in the Premier League
Atletico and Sevilla entered the Champions League, Villarreal lost chances
Annibale Frossi – the forgotten legend of Inter. Played in huge glasses, scored at the Hitler Olympics and narrowly escaped the war in Ethiopia
Sane had his first training session in Bayern
Manchester United have made the same starting line-up in five consecutive Premier League games for the first time in 27 years
Klopp wants to work for the German national team. The DFB is also Interested in it
Cadiz, who retired, will sign Negredo