Czech Republic

Do Vánoc obchody nezavřeme, to je politicky neprůchodné, říká Prymula

V prosinci se na internetu objevila videa, jak lidé ve Wu-chanu padají z nièeho nic na zem. Vìdìl jste už v té dobì o koronaviru?
Já si myslím, že všichni, kteøí se pohybují v tomto oboru, tak zaznamenali toto riziko, protože podobným zpùsobem vznikala nová epidemická onemocnìní a šíøila se do svìta, tøeba SARS. Nicménì riziko ještì nebylo bráno jako zcela zásadní, protože jsme byli „dále od toho“. Pøedstava, že to udeøí takovouhle silou v té dobì samozøejmì nebyla. Rozhodující moment, kdy jsem si sám øekl, že je velký problém, nastal, když v Nìmecku došlo k nákaze. Tu rozšíøila jedna pracovnice, která pøijela z Èíny. Rychlost nákazy v tom malém kolektivu byla tak velká, že bylo logické, že patogen nám pøinese nepochybnì spousty problémù.

Football news:

Setien is demanding 4 million euros in compensation from Barca. Valverde's resignation cost the club 11 million
Two Cornell players tested positive for coronavirus after the match with Barca
Mbappe finished 1st on the Ligue 1 goalscoring list, scoring 13 goals in 17 appearances. He broke the streak of 4 games without goals
Holland has scored 27 goals in his first 28 Bundesliga appearances. He's the second person to do this
Sevilla are trying to sign Papa Gomez, Monchi is in talks. Atalanta wants to sell him to a club not from Italy
Holand has scored 14 goals in 13 Bundesliga games this season
Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017