Czech Republic

Do situace Brna se dokážu vcítit, tvrdí pardubický útočník Černý

Ve 14 hodin totiž na jihu Moravy rozehrají utkání s dalším nováèkem v první lize Zbrojovkou Brno, která ztrácí tøi body k vıchodu ze sestupového pásma a v dobì, kdy z nejvyšší soutìže padají tøi manèafty, bude nejspíš ještì mít co dìlat, aby se udržela.

„Brno hraje o bytí a nebytí, takže èekám velkı boj. Jeden bod pro Zbrojovku bude málo, bude útoèit na všechny tøi,“ tuší útoèník FK Pardubice Pavel Èernı v rozhovoru na klubovém webu.

Online od 14 hodin

„My si ale také jedeme pro plnı zisk. Mohlo by nám vyhovovat, že Zbrojovka bude muset útoèit. Tím by se mohl otevírat prostor pro rychlé protiútoky, které by se daly využít,“ dodává.

Èernı ve svıch šestatøiceti letech patøí k tìm nejzkušenìjším, které vùbec pardubická kabina nabízí. Sestupové starosti Zbrojovky tak velmi dobøe chápe. „Bohužel se do jejich kùže dokážu vcítit. Za svou kariéru jsem byl v podobném postavení nìkolikrát, rozhodnì není nic pøíjemného, když jdete do zápasu s tím, že musíte vyhrát. Trochu to svazuje nohy a mohlo by to pro nás vytvoøit malou vıhodu,“ popisuje Èernı.

Ten se tìší hlavnì na støetnutí s bıvalım parákem Adamem Fouskem, kterı z Pardubic do Brna zamíøil loni v létì, a byl tak i u posledního vzájemného zápasu nedìlních soupeøù, kterı v prosinci vyhrály Pardubice doma v Ïolíèku 2:1.

„S Adamem jsme spoleènì bojovali v pardubickém dresu, obèas si napíšeme. Rozhodnì se tìším, až s ním budu na trávníku svádìt vzájemné souboje,“ hlásí Èernı.

Proti Brnu bude mít jeho tım motivaci ještì o to vìtší, že když byl v utkání naposledy favoritem, nezvládl ho. Pardubice v pùli bøezna prohrály s poslední Opavou na jejím høišti 0:1. Èervenou kartu za ostrı, i když samozøejmì nechtìnı kop do èela opavského kapitána Jana Žídka navíc vidìl Brazilec Cadu a Pardubice musely celı druhı poloèas dohrávat v deseti.

„Z chyb, které jsme udìlali v Opavì, jsme se dokázali pouèit. Teï v Brnì už rozhodnì chceme bodovat,“ øíká Èernı.

V letošní sezonì zatím zasáhl do dvaadvaceti zápasù, na první trefu mezi tøi tyèe ale zatím stále èeká.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude