Czech Republic

Do podnájmu za čtyři miliony měsíčně. V Hongkongu padl další rekord

Realitní spoleènost Wharf Holdings Ltd. pronajala v Hongkongu luxusní dùm ze svého projektu 11 Plantation Road za 1,35 milionu hongkongskıch dolarù (3,8 milionu korun) mìsíènì. Za rok tak nájemce, jehož totožnost nebyla zveøejnìna, zaplatí v pøepoètu dva miliony USD (45,6 milionu korun). 

„Nìkteøí movití zákazníci, kteøí stále nemohou najít dùm svıch snù, volí radìji možnost pronájmu, nežli se jim naskytne opovídající koupì,“ øíká obchodní øeditel firmy Centaline Property Agency Louis Ho. Podle nìj je tato transakce dosavadní rekord za pronájem domu v Hongkongu,

Dùm o rozloze více než tisíc metrù ètvereèních má vıhled na pøístav Victoria, mùže se pochlubit soukromou garáží, zahradou a vıtahem. V rámci téhož projektu bylo postaveno sedm domù a Wharf plánuje prodat ètyøi. Zbytek pronajme.

V únoru hongkongská firma CK Asset Holdings prodala luxusní apartmán za 459 milionù hongkongskıch dolarù, což byla nejvyšší cena za podobnou nemovitost v Asii. Ve stejném mìsíci získalo konsorcium vedené firmou Wharf pozemek pro bytovou vıstavbu za nejvyšší cenu za ètvereèní stopu, jaká byla kdy v Hongkongu zaplacena.

Pøestože je èástka 175 tisíc americkıch dolarù za pronájem nemovitosti v Asii rozhodnì vysoká, ve svìtì se v souèasnosti pronajímají i dražší nemovitosti. Napøíklad realitní kanceláø beverlyhouseestate.com právì nabízí mìsíèní pronájem vily v Beverly Hills za 600 000 dolarù. Nájemce se mùže pochlubit, že se v ní natáèely filmy Kmotr èi Osobní strážce. 

Zajímavá je i nabídka pronájmu bytu v londınském Knightsbridge, kterı inzeruje britská RK Savills. Ten pøijde nájemce na 296 000 dolarù mìsíènì, útìchou mu budiž vıhled na Hyde park.

Football news:

Hasenhüttl on the Super League: War is coming. This is a serious threat that needs to be dealt with
Victory in the Champions League can give PSG or return to the tournament Bayern Munich, Dortmund and Porto, if the Super League clubs are excluded
Sevilla: The Super League only serves the selfish Interests of enriching the founding clubs. Their budgets are already bigger than the rest
UEFA threatens not to allow players from Super League clubs to participate in the Euro. What will the national teams be like without them?
Shares of Manchester United and Juventus rose by 11% and 18% after the decision to create a Super League
Bastian Schweinsteiger: Super League will destroy national championships
Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery