Czech Republic

Do nedělního večera přibylo 4577 nových případů covidu. Počet pacientů ve vážném stavu vystoupal na 800

Poèty novì potvrzenıch pøípadù koronaviru tak dál vıraznì rostou. Za sobotu jich pøibylo 12 472, což byl rekord ve víkendovém dni a zhruba o polovinu víc než o tıden døív. Páteèních 15 253 odhalenıch nakaženıch byl nejvìtší denní pøírùstek od bøeznového poèátku šíøení nákazy.

Celkem se dosud v Èesku nakazilo 255 373 lidí, 97 282 už se vyléèilo. Nemocnıch tak zùstává témìø 156 000, vìtšina má mírnı prùbìh covidu-19. V nemocnicích ale k sobotì bylo 5345 z nich, o polovinu víc než pøed tıdnem. Pacientù ve vážném stavu pøibylo za tıden o víc než tøetinu.

Football news:

Berg reached the Champions League group at 34 - probably the last one in his life. And I chewed out that very victory for Krasnodar
Ronaldo scored the 750th goal of his career. 450 of them are for real
Chiesa scored for the first time for Juventus-Dynamo Kyiv
Griezmann scored for the first time in 3 consecutive games for Barca. He has 5 goals in his last 7 matches for the club
Braithwaite has scored 5 (4+1) points in Barca's last 3 games. He had not scored in 13 games before
Pavel Nedved: Juventus doesn't depend on Ronaldo. Any team will miss such a player
Holand and Jan will not play Lazio due to muscle injuries