Czech Republic

Do Chorvatska v létě s RegioJetem jelo víc než 60 000 lidí, vlaky byly denně plné

„Spoje do Chorvatska se z hlediska poptávky staly naší nejúspìšnìjší novou trasou. Poprvé jsme vypravili spoje, které po trase projíždìly pìti zemìmi a poprvé jsme úzce spolupracovali se státními dopravci, a to v Chorvatsku a Slovinsku,“ øekl Ondrùj.

První spoj na trasu Praha - Brno - Bratislava - Lublaò - Rijeka vyjel 30. èervna. Poslední odjede z nádraží v chorvatské Rijece tuto sobotu. „Naprostá vìtšina spojù smìøujících do chorvatské Rijeky odjela z Prahy kompletnì vyprodaná. Pøibližnì polovina cestujících pak využila v Rijece návazné autobusy, které rozvážely cestující do tøicítky nejpopulárnìjších destinací,“ dodal Ondrùj.

S ohledem na vysokı zájem zaèal RegioJet již s pøípravou vlakového spojení na pøíští rok. S provozem spojù zatím poèítá od kvìtna.

Pøímı spoj do Chorvatska v minulosti nabízely také Èeské dráhy. V letech 2003 až 2009 to byl pøímı vlak s pøepravou aut z Prahy do Splitu. Po roce 2009 do roku 2017 pak provozovaly v letní sezonì pøímı lùžkovı vùz v trase Praha - Split a také Praha - Bar. „Provoz autovlaku jsme ukonèili z ekonomickıch dùvodù. V pøípadì zrušení jednotlivıch pøímıch vozù šlo o dùsledek zmìn trasy vlakù, které nyní neumožòují vedení pøímıch vozù mezi Èeskou republikou a Jadranem,“ øekla mluvèí Èeskıch drah Vanda Rajnochová.

Football news:

Hector Herrera on 0:4 with Bayern: We played very well with the best team in the world. Don't write off us
Antonio Conte: Borussia are well prepared, they have a lot of potential. Inter could have won
Guardiola on 3:1 with Porto: a Good start. In the Champions League, there are 5 substitutions, the players who came out showed themselves well
Flick about Mueller: he's a continuation of the coach's hand on the field. Thomas manages the team, drives it forward
Gian Piero Gasperini: Miranchuk has just started training. We have a lot of players, rotation is inevitable
Goretzka about 4:0 with Atletico: We were lucky that we didn't miss out at the beginning. It took 10 minutes to get involved
Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points