Czech Republic

Do Česka snadněji. Padly překážky pro lidi ze šesti mimoevropských zemí

Na seznam bezpeènıch zemí øadí Èesko všechny státy Evropské unie kromì Švédska, z evropskıch zemí dále Andorru, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švıcarsko, Vatikán a Británii. Obèané všech tìchto zemí mohli i v pøedchozích dnech do Èeska pøicestovat bez udání dùvodu.

Naopak obèané Austrálie, Nového Zélandu, Kanady, Japonska, Jižní Koreje a Thajska mohli pøicestovat pouze pøi splnìní vymezenıch podmínek, pøestože Èesko tyto státy øadilo mezi bezpeèné zemì. 

Praha toto omezení pøijala mimo jiné z toho dùvodu, že tìchto šest zemí uplatòovalo restrikce pro možné pøicestování Èechù na jejich území. Díky zaøazení zemí mezi bezpeèné ale nemuseli Èeši pøi návratu z nich pøedkládat negativní text na covid-19 ani nastoupit do karantény.

Švédsko je jedinou zemí EU, kterou Èesko øadí mezi státy s vysokım rizikem nákazy. Na stejném seznamu jsou také Srbsko a Èerná Hora. Obèané tìchto zemí mohou do Èeska vstupovat jen na základì vıjimek stanovenıch ministerstvem zdravotnictví, není možné pøicestovat kvùli turistice. Èeští obèané pøi návratu z tìchto státù musejí pøedložit negativní test na koronavirus, nebo jít do dvoutıdenní karantény.

Football news:

Giovane Elber: Lewandowski is better than Messi now. Lionel is a genius, but this year Robert is unattainable
The head of the Belarusian Tribune was detained in Minsk. Max, we're with you
Karl-Heinz Rummenigge: FIFA is seriously thinking about awarding the Golden ball. I want Lewandowski to win
One Barca player among those starting the pre-season has contracted a coronavirus
Malinovsky settled in Italy: after the quarantine, he scored against Lazio and Juve, ahead of Mertens, Higuain and De Ligt in the ranking of the best players in Serie A
City are ready to give Coulibaly a 5-year contract with a salary of 10 million euros. Napoli wants 80 million for him^. Manchester City are working on the transfer of defender Kalidou Coulibaly from Napoli
PSG have a lot of injuries before the Champions League (even Tuchel!). Kerer broke his ear, but Mbappe is recovering furiously