Czech Republic

Dlouho vedly, nakonec ale basketbalistky USK na Fenerbahce nestačily

Hráèky USK do Istanbulu pøijely v nelehké situaci, protože kvùli koronaviru se èeská liga od øíjna témìø šest tıdnù nehrála a tımy nemohly ani trénovat. Po obnovení soutìže stihly Pražanky odehrát v ŽBL šest zápasù a duel proti Fenerbahce byl pro nì prvním ostrım testem.

Sledovali jsme online

Na hráèkách USK dlouho nebyl vıpadek znát. V prvním poloèase mìly pøevahu na doskoku, vypracovaly si náskok až 14 bodù a úvodní pùli vyhrály 43:32. Jenže do tøetí ètvrtiny vstoupilo Fenerbahce mnohem lépe a i díky sérii 7:0 se domácím basketbalistkám podaøilo snížit na rozdíl dvou bodù.

V úvodu závìreèného dìjství mìly ještì Pražanky náskok 62:57, ale zaèaly jim docházet síly. Šest minut minut pøed koncem se Fenerbahce podaøilo poprvé od první ètvrtiny vyrovnat, a když Voráèková za stavu 66:66 nepromìnila dva trestné hody, dokázaly domácí hráèky stav otoèit.

Fenerbahce se ujalo vedení 70:66 a hráèky USK už nemìly na obrat síly, navíc se jim pøestalo daøit støelecky. Tøetí tım euroligového roèníku 2018/19 prohrál závìreèné dìjství 8:20 a nejvìtší zásluhu na vıhøe 77:70 mìla Satou Saballyová, která dala 30 bodù a pøidala 11 doskokù. V tımu USK byla s 16 body a 12 doskoky nejlepší Alyssa Thomasová.

V dalších zápasech se svìøenkynì trenérky Natálie Hejkové utkají v Turecku ještì ve ètvrtek s ambiciózním francouzskım klubem ASVEL Lyon, jehož majitelem je legendární Tony Parker, a v pátek s polskou Arkou Gdynì.

Pùvodnì dvì osmièlenné skupiny byly kvùli pandemii koronaviru pøerozdìleny na ètyøi ètyøèlenné. Odvety se budou hrát v další bublinì od 19. do 21. ledna, do bøeznového ètvrtfinále postoupí vždy dva celky.

Euroliga basketbalistek

1. kolo

SKUPINA B (Istanbul)
Nejvíce bodù: Saballyová 30, J. Thomasová 19, McBrideová 14 - A. Thomasová 16, Režanová 14, Jonesová 13, Kat. Elhotová 12, Voráèková 9. Fauly:restné hody: 13/10 - 12/7. Trojky:Doskoky:

SKUPINA  A (Istanbul)

utkání Salamanca - Belediyespor bylo odloženo

SKUPINA C (Girona)

(za vítìzky Reisingerová 8 bodù, 5 doskokù).

Tabulka skupiny B

Tım Z V P S B

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years