Czech Republic

Další souboj favoritů na Vueltě. Druhou etapu vyhrál Soler, Roglič dál červený

Zatímco italského Giro se pøedhání v pøedlouhıch štrekách, Vuelta jde tradiènì jinou cestou. I proto mìla druhá etapa 75. roèníku jen 151 kilometrù.

Z Pamplony závodníci vyrazili do Lekunberri. A znovu je neèekalo nic lehkého. Tøi hodnocená stoupání byla na trase. Dvì tøetí kategorie, a to nejt잚í Alto de San Miguel de Aralar jen 17 kilometrù pøed cílem. Navíc celé vedlo po betonovıch panelech. Pak už jen rychlı sjezd do cíle.

„Mohla by to bıt ideální etapa pro únik,“ myslel si i šéf Vuelty Mauro Vegni.

Tentokrát se mılil. Únik se rodil dlouho a když se zrodil, už 30 kilometrù pøed cílem byl pohlcen.

V tu chvíli pøišel pøekvapivı útok dvojky Ineosu – Andreje Amadora a Richarda Carapaze, kteøí za to vzali ještì pøed vjezdem do závìreèného stoupání.

Na úpatí mìli sotva 10 sekund k dobru, a to bylo málo. Carapaz se po chvíli vrátil do proøídlé skupiny favoritù, ve které už znovu chybìl Chris Froome, kterı odpadl v momentì, kdy Movistar na vìtru zvıšil tempo, stejnì jako Guillaume Martin.

Oba byli zdrženi také pádem, do kterého se pøimotal i Jan Hirt. Etapu nakonec èeskı cyklista dokonèil, ale se ztrátou 18 minut.... 

Jan Hirt v péèi lékaøe závodu ve druhé etapì Vuelty.

Jan Hirt v péèi lékaøe závodu ve druhé etapì Vuelty.

Jen co se zaèalo stoupat na Aralar, z vysokého tempa Movistaru odpadl Tom Dumoulin. A ztráceli i další - Aleksandr Vlasov, Felix Grosschartner nebo Rui Costa.

Na èele totiž drtivé tempo držel Marc Soler z Movistaru, kterı po chvíli dojel i Luise Leona Sáncheze, kterı se pokoušel poodjet.

Pøišly další útoky – Seppa Kusse i Richarda Carapaze, v èele ale zùstala desítka nejvìtších favoritù. S Kussem i Primož Rogliè a George Bennett, dále pak Esteban Chaves, Hugh Carthy, Alejandro Valverde, Enric Mas, Dan Martin a neúnavnı Marc Soler.

Opravdu neúnavnı, protože ve sjezdu sám zaútoèil!

Sjíždìla ho dvojice Jumba – Kuss s Bennettem, ale ani ti nestaèili. Soler si tak v Lekunberri dojel pro životní prvenství. První triumf na Grand Tour.

S mankem 19 vteøin dojel na druhém místì Primož Rogliè a upevnil si tak vedení v prùbìžné klasifikaci, tøetí dojel Dan Martin, následovanı Carapazem a dalšími favority.

Podobné je i prùbìžné poøadí Vuelty. Tu v tuto chvíli vede Rogliè o 9 vteøin pøed Martinem, tøetí Carapaz ztrácí 11 sekund. Ètvrtı je Esteban Chaves a pátı Enric Mas. Oba mají manko 17 sekund.

Jak se vše odehrálo

Sraz po obìdì. Na italském Giru už se dávno závodilo, když se na Vueltì závodníci o pùl druhé odpoledne dostali na start. Chybìlo duo AG2R Alexandre Geniez s Mathiasem Frankem, stejnì tak mladíèek Sunwebu Ilan van Wilder. Pro všechny Vuelta skonèila už v první etapì.

Pøíjemnì. Dvacet stupòù a sem tam sluníèko pøivítalo cyklisty v Pamplonì. Ideální poèasí pro cyklistiku.

Další tìžkı den. Na 151 kilometrech èekala tøi kategorizovaná stoupání. Nejprve dvì tøetí kategorie, 17 kilometrù pøed cílem pak jednièkovı Alto de San Miguel de Aralar. Z nìj do cíle vedl rychlı sjezd.

AG2R už jen v pìti. Hororovı start do Vuelty prožívali cyklisté tradièní francouzské stáje. Po Geniezovi s Frankem totiž krátce po startu druhé etapy odstoupil i Axel Domont.

Únik? Nic nebude. Na úvodní rovinì se pokoušelo ujet spousta cyklistù, odstup od pelotonu ale byl poøád maximálnì minutovı. A nic na tom nezmìnilo ani úvodní stoupání dne, kde si pro tøi body do vrchaøské prémie dojel Tim Wellens, kterı v urèitou chvíli byl jedinım mužem pøed pelotonem.

Tak koneènì. Až po témìø hodinì se tak zrodil únik dne, ve kterém kromì Wellense jeli i Alex Aranburu, Bruno Armirail, Gonzalo Serrano a Jonathan Hivert.

Žádnı velkı náskok. Pìtka v èele sice pelotonu ujela, ale ne daleko. Hlavní balík vedenı tımem Jumbo-Visma držel únik na pìti minutách.

Wellens to zkouší sám. Už 72 kilometrù pøed cílem, jen co únik vjel na druhé stoupání dne, zaútoèil Tim Wellens. Rychle si vypracoval až minutovı náskok na zbytek uprchlíkù a jel si pro další body do vrchaøské prémie. Pak ale znovu poèkal na skupinu za sebou.

Movistar zrychluje a Froome odpadá. V momentì, kdy došlo k pádu v pelotonu, zrychlil tempo Movistar a rozdìlil peloton na nìkolik skupin. Chvíli zùstával vepøedu osamocen i lídr Primož Rogliè. Kontakt ztratil po úterní etapì znovu i Chris Froome a také Guillaume Martin.

Útok Carapaze. Ještì pøed stoupáním zkusil poodjet Richard Carapaz, ale jeho útok mìl jepièí život. Celı kopec pak jel vysoké tempo Marc Soler.

Zaslouženı vítìz. A aby toho nebylo málo, po všech pokrytıch útocích to byl právì Soler, kdo ve sjezdu zaútoèil. Skupinì se vzdálil a mohl si tak užít nejvìtší triumf kariéry.

Football news:

Guardiola on the schedule: Players lose the joy of football. This is a problem
Solskjaer about Manchester United: We didn't start the Premier League like the others, because of the European Cup and pre-season, which we didn't have
Why is soccer called soccer in the United States (and not only there)? Is it true that this name was invented by the British?
Ole Gunnar Solskjaer: We look at Manchester United through the lens of history. We want to attack and dominate
Koeman on the crisis: We must help Barca in the name of our love for her. We need to think about what's best for the club
Bayer midfielder Bailey named son Leo Cristiano: This has nothing to do with football at all
Tuchel after 2:2 with Bordeaux: I always protect the players, but I refuse to do this. You can't play matches of this level