Czech Republic

Dálnici u Frýdku-Místku zablokovala převrácená cisterna s mlékem

„Dvì jednotky profesionálních hasièù se v sobotu v noci zapojily do odstraòování následkù dopravní nehody nákladního automobilu na dálnici D48. V katastru obce Zelinkovice se ve smìru na Frıdek-Místek pøed tunelem Lysùvky pøevrátil pøívìs cisterny vezoucí mléko,“ øekl mluvèí krajskıch hasièù Jakub Kozák.

Øidiè kamionu se pøi nehodì nezranil. Pøed pøíjezdem hasièù z cisterny vyteklo zhruba 11 tisíc litrù mléka. Na místo tak vyrazili i zástupci Povodí Odry a odboru životního prostøedí.

Šest tisíc litrù mléka pøeèerpal øidiè do cisterny tažného automobilu. Poté hasièi pøevrátili vlek zpìt na kola. „S tím jim musela pomoci tìžká technika, velitel zásahu si na místo události povolal tìžkotonážní jeøáb Demag spolu s vyprošovacím speciálem Bison ze stanice HZS MSK v Ostravì – Zábøehu. S nimi dorazila i pojízdná dílna s technickımi prostøedky,“ uvedl Kozák.

Hasièi jeøábem nadzvedli vlek, pod nìm podsunuli pneumatické vaky a zaèali zvedat cisternu. Ta následnì mìkce dosedla na vaky.

Hasièi zásah ukonèili v pùl sedmé ráno.

Football news:

Calm down, dad, I'm not on the field yet! 😂 . Rodrigo joked about Modric's pass in the out when the Brazilian came on as a substitute
Luka Modric: I'm too old to go back to Tottenham. I want to play for a few more years
Adama Traore: I don't think speed is related to skin color
Riyad Marez: If I went to Marseille, they decided that I was not good enough
Defoe scored the 300th goal of his club career. It's been 20 years since his first ball
Gattuso on 2:1 with Benevento: Napoli played too predictable before the break
Adama Traore turned down NFL scouts as a child to become a football player