Czech Republic

Dálnici D8 ve směru na Německo blokují nehody, u tunelu Prackovice je již průjezdná

Pøi hromadné nehodì kamionù dopoledne zemøel èlovìk, na místì svým zranìním podlehl, informoval mluvèí krajských záchranáøù Prokop Voleník.

Hromadné nehodì pøedcházela zhruba v 06:00 nehoda dvou kamionù. „Pøi ranní nehodì jedna osoba utrpìla støednì vážné zranìní a byla pøevezena do litomìøické nemocnice, druhá osoba utrpìla støednì vážné zranìní a byla pøevezena do ústeckého traumacentra,“ øekl Voleník. Právì kvùli ranní nehodì byl tunel uzavøen, ve druhém byl obousmìrný provoz.

Z webkamer ØSD je patrné, že kamiony po hromadné nehodì nakládá odtahová služba. Podle webu policie bude místo prùjezdné zhruba v 17:30. Mluvèí krajské policie Alena Bartošová øekla, že èas uzavírky je pouze orientaèní a mùže se zmìnit.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield