Czech Republic

Čtyřdenní pracovní týden se stal realitou. Ve Francii ho zavádí Renault

Zamìstnanci automobilky budou pobírat stejnou mzdu, èást z ní pokryjí státní dávky v nezamìstnanosti. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na interní zprávu automobilky. 

Dopad pandemie na objednávky a nedostatek èipù „pøispívají k nutnosti mít pod kontrolou naše fixní náklady“, uvedl Renault v interní zprávì. Opatøení, které potvrdil i mluvèí spoleènosti, prodlužuje a rozšiøuje stávající režim kurzarbeitu.

Tento krok podle agentury Bloomberg ukazuje, že krize evropského automobilového odvìtví zdaleka neskonèila. Evropské zemì kvùli nízké prooèkovanosti proti covidu-19 zachovávají protipandemická opatøení. Automobilky vèetnì Renaultu i konkurenèního Stellantisu opakovanì kvùli nedostatku èipù snižují produkci.

Francouzská automobilka Renault mìla loni vinou pandemie covidu-19 rekordní ztrátu osm miliard eur (208,1 miliardy korun). Kvùli protipandemickım uzávìrám podnik ménì vyrábìl. Prodeje mu klesly o více než pìtinu.

Šéf Luca de Meo, kterı podnik øídí od loòského èervence, se snaží dosáhnout zmìn v hospodaøení mimo jiné i tím, že opouští dlouhodobou strategii globální expanze a zamìøuje se na prodej dražších aut, aby posílil ziskovost. Náklady chce snížit zavíráním závodù a zrušením bezmála patnácti tisíc pracovních míst. De Meo se také snaží napravit pochroumané partnerství s japonskou automobilkou Nissan.

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies