Czech Republic

Cizinci kradli z aut i sanit filtry pevných částic, škoda je tři miliony

Policisté zlodìje dopadli po dvoumìsíèním pátrání 23. øíjna 2020. K dopadení jim pomohl mìstský kamerový systém v Pardubicích. Tøi cizinci z Evropské unie ve vìku 38, 41 a 43 let skonèili ve vazbì s obvinìním z trestného èinu krádež.

Cizinci se zamìøovali na krádeže filtrù pevných èástic z dodávek v Hradci Králové a Pardubicích.

Tehdy padlo obvinìní kvùli 22 vykradeným vozidlùm, na kterých pachatelé zpùsobili škodu za více než 1,6 milionu korun.

Nyní policisté rozšíøili trestní stíhání všem tøem obvinìným mužùm o další skutky. Ukázalo se totiž, že filtry pevných èástic po celé Èeské republice odcizili z dalších 19 aut (celkem jich tedy bylo 41), mezi kterými byly i dvì pøevozní sanity.

„Ve všech pøípadech se jednalo o ty samé typy vozidel znaèky Renault a Opel. Škoda se tím pádem rozrostla na více než 3 miliony korun. Pøesto, že se škoda témìø zdvojnásobila, trestní sazba zùstává stejná,“ uvedla mluvèí policie Iva Kormošová.

Cizinci se zamìøili na vozidla zaparkovaná na volnì pøístupných místech v Hradci Králové a Pardubicích. Zajímaly je pouze znaèky Renault Master a Opel Movano, z kterých po demontáži uchycovacích šroubù a pøeskøípnutí dvou gumových hadic demontovali filtr pevných èástic DPF. Odcizené filtry pak dodávali do své zemì jako náhradní díly.

Všem tøem obivnìným mužùm hrozí trest odnìtí svobody od 2 do 8 let. Jednaètyøicetiletý cizinec je navíc obvinìn z maøení úøedního rozhodnutí, protože v záøí 2019 mu byl uložen za krádež tøíletý trest vyhoštìní.

Football news:

Borussia surprised with the scheme-Holand made the most of the opening stretch. But then 80 minutes were totally dominated by Bayern
City are racing towards the record set by a team from Wales. In 2016, the New Saints won 27 consecutive games
Flick about Holand in Bayern: Nothing can be ruled out in life
Messi voted in Barcelona presidential election
Liverpool and Real Madrid will compete for Mbappe. Salah may leave amid controversy with Klopp (As)
Pirlo about Ronaldo's rest: He has already scored 20 goals. It is normal for others to score as well. Cristiano-extra advantage
Agent Morabito on the transfer market: We are back in the Doneymar era